Dotaz #130

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 22. 02. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 8. března 2002

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak psát správně cizojazyčná nakladatelství součástí jejichž názvu jsou výrazy jako Publishers,Publishing,Verlag,Verlaghaus,Editore,Press.Podle AACR2 by se měly vynechávat,ale pravidla jednak pracují jen s anglickými příklady a ani NK nemá vždy jednotné použití.Například kniha Rogera Fry:Seurat - na titulním listu je nakl. Phaidon Publishers a Národní knihovna má jako nakladatele Phaidon Press, což je údaj z rubu titulního listu.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Jméno nakladatele lze podle AACR2R zkracovat, ale jen do té míry, aby nebylo zaměnitelné se jménem jiného nakladatele a aby bylo mezinárodně identifikovatelné. Lze vynechat úvodní člen, slova označující nakladatelskou funkci či obchodní charakter instituce (např. publisher, publishing, Verlag, Corporation apod.), pokud je to s gramatického hlediska možné.
Pečlivě je třeba zvážit výpustku "press" (tiskař, tiskárna), protože jedna instituce (univerzita) může ve své struktuře zahrnovat nakladatelství i tiskárnu.
Pokud jde o nejednotnost u jmen nakladatelů v databázi NK ČR, je to způsobeno různými vrstvami záznamů (retrokonverze, "minimální katalogizace přes pult" atd.), které mají - vzhledem k různým pravidlům popisu a různé době vzniku - odlišný způsob zápisu jména nakladatele.

Podrobněji o problému viz Příručka k AACR2 : revize 1988 : výklad a příklady k Anglo-americkým katalogizačním pravidlům / Margaret F. Maxwell. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. s. 58-62.

Návrh řešení

Dtto Rozhodnutí o řešení

Komentáře

Co nejméně zkracovat- to mi vychází ze stávající praxe. Při velké variabilitě názvů nakladatelů to zamezuje záměnu.

23. 02. 2002 12:00

V rubrice UNIMARC prosím opravit 215 na 210. Podrobněji o problému viz Příručka k AACR2 : revize 1988 : výklad a příklady k Anglo-americkým katalogizačním pravidlům / Margaret F. Maxwell. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. s. 58-62.

04. 03. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena