Dotaz #744

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 03. 2020
MARC 21 630, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. března 2020

Charakteristika problému

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Název edice zapisujeme do pole 830, u kterého se ale nedá stáhnout autorita. Teď jsme si vyjeli věcné termíny, které nejsou autoritní a máme tam v Unifikovaných názvech názvy edic, ale v té 830 nejde autorita stáhnout. Unifikovaný název se také uvádí v poli 630, kde je pak možnost stáhnout autoritu. Máme tedy psát edice do 630 nebo do 830 i 630?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Unifikovaný název je název obsahující nejznámější, konvenční podobu názvu. U novějších zdrojů to bývá nejčastěji název originálu (podrobněji k pravidlům pro stanovování unifikovaných názvů viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a informace na stránkách Národních autorit ČR na webu Národní knihovny).
Podle těchto pravidel tedy stanovujeme podobu unifikovaných názvů; do kterého pole formátu MARC 21 název zapíšeme, to pak závisí na tom, jaký vztah má dílo k popisovanému zdroji.

-------------------

Unifikovaný název v poli 130/240: popisovaný zdroj (starší terminologií „dokument“) obsahuje pouze (nebo převážně) toto dílo (=jestliže si dokument půjčím, mohu si v něm toto dílo přečíst).
Příklad:
100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7 jn19981002129 $4 aut
240 10 $a Romeo and Juliet. $l Česky $7 aun2006373460
245 10 $a Romeo a Julie / $c William Shakespeare

Unifikovaný název v poli 730 nebo v podpoli $t v polích 700/710/711: toto dílo je jedním z několika děl obsažených ve zdroji.
Příklad:
100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7 jn19981002129 $4 aut
245 10 $a Romeo a Julie ; $b Richard III / $c William Shakespeare
700 12 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Romeo and Juliet. $l Česky $7 aun2006373460
700 12 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t King Richard III. $l Česky $7 aun2006373458
*)

Pole 630, podpole $t v polích 600, 610, 611: dílo je předmětem, o němž popisovaný zdroj pojednává.
Příklad:
100 1# $a Ziolkowski, Theodore, $d 1932- $7 jx20050518010 $4 aut
245 10 $a Gilgamesh among us : $b modern encounters with the ancient epic / $c Theodore Ziolkowski
630 07 $a Gilgameš $7 unn2006374902 $2 czenas

Pole 800, 810, 811, 830: unifikovaný název edice, v níž popisovaný zdroj vyšel.
Pro unifikované názvy edic se pouze výjimečně vytvářejí autoritní podoby (=pouze výjimečně je můžeme najít v souboru autorit), ale i tyto názvy se mohou dostat do rejstříků unifikovaných názvů, pokud je to tak v systému nastaveno.
Příklad:
100 1# $a Dudášová-Kriššáková, Júlia, $d 1945- $7 jo2013745323 $4 aut
245 10 $a Goralské nárečia z pohľadu súčasnej slovenskej jazykovedy / $c Júlia Dudášová-Kriššáková
490 1# $a Acta Universitatis Prešoviensis
830 #0 $a Acta Universitatis Prešoviensis

   

I název edice může být zapsaný v poli 630, ale pouze za předpokladu, že tato edice bude předmětem, o němž kniha pojednává.
Příklad:
100 1# $a Černý, Jan $4 aut
245 10 $a Vilímkova edice „Dobrodružné cesty“ : $b bibliografie s anotacemi / $c Jan Černý
630 07 $a Dobrodružné cesty (Jos. R. Vilímek)

V žádném případě nemůžeme použít pole 630 (věcné záhlaví) namísto pole 830 (edice).

Není důležité, jestli je možné autoritu „stáhnout“ přímo do záznamu nebo ne. Nalezneme-li správný autoritní tvar a z nějakého důvodu ho nelze jednoduše převzít z rejstříku, určitě ho můžeme přepsat.

---------------------------------------------------------------------------

*) Další příklady viz materiál k popisu přítisků:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/pritisky-podle-rda

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena