Dotaz #775

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 10. 05. 2021
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. června 2021

Charakteristika problému

Grafik spoluautor není na titulním listu, ale grafické zpracování je důležité pro celkové vyznění obsahu publikace. Jeho jméno je uvedeno zvlášť, mimo technickou grafickou přípravu do tisku.

Návrh řešení:
Pokud je grafik uveden v tiráži zvlášť, mimo běžného autora technicko-grafického zpracování pro tisk, pak záleží na analýze publikace katalogizátorem, zda grafika uvádět mezi spoluautory. Jaká kritéria je nutné zohlednit pro případné vytvoření autoritního osobního hesla? Důvodem výběru může být, že tento grafik je zároveň Illustrátor nebo fotograf.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Grafik (tj. osoba odpovědná za grafické zpracování knihy) se v záznamu nezapisuje.
Ilustrátor nebo fotograf s významným autorským podílem ano, a to i v případě, kdy jsou na zdroji uvedeni jinde než na hlavním prameni popisu. (Podrobněji viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, pole 245)

   

Komentáře

Záleží hlavně na autorském podílu, jak moc ta odpovědnost přispívá k intelektuálnímu potažmo uměleckému obsahu díla, ne kde jsou ti lidé uvedení. -- Jestli ho uvádět, to je ošemetné. Jestli to je jenom běžná kniha, tak ne. Jestliže je to ale něco speciálního, například sama celá kniha je uměleckým dílem, ne že jenom obsahuje umělecké dílo, tak bych se přiklonil k tomu, že ano. -- Samozřejmě, jestli je ten grafik zároveň spoluautor obsahu nebo ilustrátor, uvede se díky téhle odpovědnosti s více rolemi.
11. 06. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena