Dotaz #749

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 02. 06. 2020
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. května 2021

Charakteristika problému

Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těmto heslům poznámku, která by katalogizátora navedla správnou cestou?

Rozhodnutí o řešení

Geografické zpřesnění u PH "váleční zajatci" označuje:

1. nepřátelský stát, v jehož zajetí se dané osoby nacházejí

2. země zajetí

Návrh řešení

Z technických důvodů budou oba termíny zpracovány samostatně ve dvou dotazech; tento dotaz se týká termínu:

   

Váleční zajatci

    Podle Třetí ženevské úmluvy termín označuje osoby (příslušníky ozbrojených sil, doprovodných útvarů ozbrojených sil, politické představitele, ozbrojené civilní osoby podílející se na obraně napadeného státu), které se dostaly do moci nepřítele v období válečného stavu.

Geografické zpřesnění používané v kombinaci s tímto termínem může označovat:

   konvenční geografické jméno označující nepřátelský stát, v jehož zajetí se dané osoby nacházejí

   země zajetí – nelze-li tento stát podílející se na válečném stavu v dané zemi podle ženevské úmluvy jednoznačně identifikovat (v současné době časté, např. Sýrie, Irák, Afghánistán…)

Země původu či působnosti válečných zajatců se používá jako geografické zpřesnění ve spojení s obecným termínem označujícím kategorii osob, případně je země původu vyjádřena etnickým jménem označujícím příslušnost k dané etnické skupině/národu.

Země, ve které jsou váleční zajatci vězněni, se vyjádří geografickým zpřesněním uvedeném za obecným termínem označujícím věznice, zajatecké, pracovní, koncentrační tábory.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena