Dotaz #755

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 07. 09. 2020
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. října 2022

Charakteristika problému

Bylo by možné doplnit k následujícím předmětovým heslům poznámku, jak je používat? Z pohledu čtenáře se jedná o synonyma a dle použití v záznamech myslím ani knihovníci nemají jasno, v jakém případě je použít. Jedná se o hesla SKLENĚNÉ VÝROBKY a SKLÁŘSKÉ VÝROBKY

Rozhodnutí o řešení

Autorizace komplexního termínu sklo a skleněné výrobky a termínu sklo (materiál)

Návrh řešení

Striktně vzato lze oba termíny významově rozlišit: termín „sklářské výrobky“ klade důraz na aspekt výroby, termín „skleněné výrobky“ klade důraz na materiál.

Katalogizační praxe i rešerše komerčních a odborných textů však prokázaly, že oba termíny se považují za synonyma, že se používají zaměnitelně. Navíc termín „sklo“ v některých kontextech označuje sklo jako materiál (chemismus skla), v jiných kontextech výrobky ze skla (varné sklo).

Proto byl autorizován komplexní termín sklo a skleněné výrobky

Původně používané termíny „skleněné výrobky“ a „sklářské výrobky“ byly na tento termín odkázány.

Pro sklo jako materiál byl autorizován termín sklo (materiál)

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracoviště.
26. 09. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena