Dotaz #757

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 03. 12. 2020
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. prosince 2020

Charakteristika problému

Dopočítávání stran u leporel a dětských knih s kartonovými listy, které mají ale formu kodexu: u leporel se počítají všechny strany, včetně první, ale jak je to u dětských knih? Myslela jsem si, že se u nich dopočítávají strany stejně jako u knih, ale poslední dobou narážím na to, že jsou strany spočítány i včetně obálky.

Rozhodnutí o řešení

U běžných nestránkovaných knih doporučujeme začínat první potištěnou stránkou a končit poslední potištěnou stránkou (nepočítaje tiráž nebo stránky s reklamou).
Odpovídá to způsobu číslování u stránkovaných knih - tj. nejčastěji první vytištěné číslo stránky je tam, kde začíná vlastní text knihy, ale je to např. s. 6, a když si stránky odpočítáme, zjistíme, že strana 1 odpovídá právě první potištěné straně (většinou titulní strana nebo předtitulní strana, případně stránka s údaji o edici).

U většiny leporel a řady ilustrovaných knih pro nejmenší děti to tedy znamená, že obvykle počítáme všechny stránky bez výjimky.
Důvod není ani v tom, že jde o leporelo, ani v tom, že jde o dětskou knížku.

Podstatou je, že se jedná o materiál, jehož první strana vůbec (u „normální“ knihy by to byla obálka) je zároveň titulní stránkou a často na ní začíná i text.
Jestliže má dětská knížka stejnou podobu, jako ostatní knižní produkce, počítáme stránkování standardním způsobem – od první potištěné strany (většinou od titulní stránky knihy, titulní stránky edice nebo dalších preliminárií).
Jestliže je v podobné grafické úpravě jako leporelo, i když je svázaná jako kniha, můžeme i tady počítat stránkování od úplného začátku, tj. včetně obálky.

Jedná se pouze o doporučení; není možné předvídat a předem popsat všechny grafické úpravy obálek a/nebo titulních stránek, které se objeví. Proto bude v některých případech záležet i na úsudku katalogizátora.

   

Návrh řešení

Otázka navazuje na dotaz 481 (řešení je stále platné i podle pravidel RDA):

------------

U běžných nestránkovaných knih doporučujeme začínat první potištěnou stránkou a končit poslední potištěnou stránkou (nepočítaje tiráž nebo stránky s reklamou).
Odpovídá to způsobu číslování u stránkovaných knih - tj. nejčastěji první vytištěné číslo stránky je tam, kde začíná vlastní text knihy, ale je to např. s. 6, a když si stránky odpočítáme, zjistíme, že strana 1 odpovídá právě první potištěné straně (většinou titulní strana nebo předtitulní strana, případně stránka s údaji o edici).

U leporel to tedy znamená, že obvykle počítáme všechny stránky bez výjimky.

Jedná se pouze o doporučení, u některých atypických dokumentů se katalogizátor musí řídit vlastním úsudkem

------------

Důvod, proč se u leporela obvykle počítají strany tímto způsobem, tedy není ani v tom, že jde o leporelo, ani v tom, že jde o dětskou knížku.
Podstatou je, že se jedná o materiál, jehož první strana vůbec (u „normální“ knihy by to byla obálka) je zároveň titulní stránkou a často na ní začíná i text.
Jestliže má dětská knížka stejnou podobu, jako ostatní knižní produkce, počítáme stránkování standardním způsobem – od první potištěné strany (většinou od titulní stránky knihy, titulní stránky edice nebo dalších preliminárií). Jestliže je v podobné grafické úpravě jako leporelo, i když je svázaná jako kniha, můžeme i tady počítat stránkování od úplného začátku.

Není možné předvídat a předem popsat všechny grafické úpravy obálek a/nebo titulních stránek, které se objeví; proto bude v některých případech záležet i na úsudku katalogizátora.

   

Komentáře

Souhlasíme se stanoviskem.
18. 12. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena