Dotaz #741

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 20. 02. 2020
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. března 2020

Charakteristika problému

Ráda bych se zeptala, jaký je význam formálního deskriptoru PORTRÉTY. Některé knihovny ho používají jako synonymum pro biografie nebo medailony, u nás v knihovně naopak např. pro popis grafických dokumentů (např. fotografií). Jaké je správní použití? Příp. pokud je význam synonymum pro medailony, nešlo by hesla sloučit? Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Formální deskriptory portréty a medailony sloučit nelze, viz návrh řešení.

Návrh řešení

Portrét představuje:

1. Publicistický žánr: útvar obsahující biografické informace včetně objektivního hodnocení života a díla popisované osoby. Od medailonu se liší neutrálním a objektivním přístupem

2. Malířský žánr: popisné zobrazení konkrétního jedince, zpravidla člověka, velmi výjimečně i zvířete

3. Fotografický žánr (portrétní fotografie): zachycení podoby jedné nebo více osob na fotografii, ve které převládá tvář a její výraz.

Termín se používá pro všechny žánry uvedené v definici. Jednotlivé "typy" portrétů se vyjádří pomocí dalšího formálního deskriptoru, např. portréty + biografie, portréty + fotografické publikace, portréty + reprodukce fotografií, portréty + reprodukce uměleckých děl.

Medailon představuje publicistický útvar beletristického zaměření obsahující biografické informace obohacené o autorovo subjektivní hodnocení života a díla popisované osoby. Na rozdíl od portrétu není neutrální, soustřeďuje se spíše dojmy a pocity, které v autorovi popisovaná osoba vyvolává. Někdy bývá v odborné literatuře považován za publicistický beletristicky žánr (přesah mezi žurnalistickým a uměleckým stylem).

Formální deskriptory tedy sloučit nelze. V autoritní bázi jsou provázány jako asociované termíny.

Komentáře

Používání termínu portréty pro publicistický žánr je, myslím, dosti problematické. Vytrženo z kontextu vždy může vést k dojmu, že jde o fotografie, nebo malířské zobrazení. Přidávat další formální deskriptor nemusí uživateli nic napovědět. Medailon pro označení stručnější biografie by mohlo stačit. Je nutné rozlišovat mezi portrétem a medailonem? Medailony je také homonymum, ale záměna ve FD není natolik nebezpečná. Připomínku píši z pozice indexátora katalogů výstav, používání KS (tedy pole 653) sitauci činí jětě nepřehlednější.
11. 03. 2020 12:00
Souhlasím s navrhovaným řešením.
05. 06. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena