Dotaz #764

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 17. 02. 2021
MARC 21 264, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. března 2021

Charakteristika problému

Nakladatel nad názvem. Zejména skripta mívají nad názvem uvedenou nakladatelskou informaci ovšem v dost rozšířené podobě. Např. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci. Kde vydavatel je přirozeně Technická univerzita, ale na titulní straně je uveden celou frází. Co v takových případech zapsat do 264 $b?

Návrh řešení:
Zapsal bych celou frázi tak, jak je. Vyhledávání to nevadí. Existují podobné případy, kdy je jedno nakladatelství koupené jiným, a v nich se přepisuje celá fráze tak, jak je- do jednoho $b, protože jde de facto o jeden objekt.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

I v tomto případě platí, že údaj o nakladateli zapisujeme celý – tak, jak je na hlavním prameni popisu (viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21). Vynechat se mohou jenom výrazy označující nakladatelskou funkci (pokud nejsou součástí jména nakladatele).

Jestliže se podoba zapsaná v poli 264 liší od běžně používaného jména nakladatelství nebo od podoby uvedené na jiných pramenech popisu (např. v tiráži), můžeme tuto variantu zapsat do pole 928. Nejedná se o povinný údaj, záleží na úvaze katalogizátora a rozhodně není nutné používat pole 928 pro všechny (i minimální) rozdíly ve jméně nakladatele.

Příklady:

264 #1 $a Praha : $b Lidové nakladatelství, $c 1987

264 #1 $a Praha : $b Albatros, $c 2014
(Na prameni popisu: Vydalo nakladatelství Albatros)

264 #1 $a Liberec $b Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta
            přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita
             v Liberci, $c 2020
928 9# $a Technická univerzita v Liberci

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím. Jen bych pro jistotu upozornila, že je třeba odlišit tento případ od dříve (zejména u skript velmi rozšířeného) způsobu řešení titulní stránky, kdy byla sice nad názvem uvedena univerzita, ale dole pak nakladatel - viz např. záznam cnb000533569.
24. 03. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena