Dotaz #743

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 21. 02. 2020
MARC 21 008, 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. března 2020

Charakteristika problému

V případě uvedení vícero dat copyrightu mám dle pravidel brát v potaz pouze novější datum, takže pokud je v dokumentu ©2013 a 2020, použiju rok 2020. Co když tam ale je ©2013-20 - dávám pak přednost v poli 264 pravidlu "piš, co vidíš" nebo bych měla zapsat ©2020? A co bude pak uvedeno v poli 008?

Rozhodnutí o řešení

   

Pole 264:

Rok copyrightu by se měl zapisovat tak, jak je na prameni popisu.

Výjimky:

  • převedení římských číslic nebo slovního vyjádření roku na arabské číslice (týká se obecně zápisu roků, u roku copyrightu není příliš pravděpodobné)
  • rozepsání posledního dvoučíslí roku na celý rok, tj.:
               - na prameni popisu uvedeno: ©2018/19 (případně ©2018-19)
               - v poli 264 $c s druhým indikátorem „4“ zapíšeme:
                  ©2018/2019 (případně ©2018-2019)

Pole 008:

V poli 008 není žádná možnost, jak zapsat dva roky copyrightu. Zapíšeme zde novější rok a ten použijeme i pro odvození data vydání v poli 264#1.

Příklad:

008 ...t20202020...
264#1 $aMísto : $b Nakladatel, $c [2020]
264#4 $c©2013-2020

   

Návrh řešení

U pramene popisu pro datum copyrightu jsou pravidla méně striktní než pro datum vzniku/vydání/distribuce/výroby. Informaci o copyrightu můžeme přebírat z kteréhokoli pramene.

Jediné další pokyny v pravidlech RDA jsou:

  • převádět římské číslice nebo slovní vyjádření roku na arabské číslice
  • v případě několika dat copyrightu zvolit to nejnovější

S takovým způsobem uvedení data copyrightu na prameni popisu (tedy nikoli několik celých roků, ale rozpětí let) pravidla v této chvíli zřejmě nepočítají.
Pokud nebudeme toto rozpětí považovat za dva samostatné roky, lze odvodit, že by se při zapisování údaje nemělo nic měnit. Potom by se datum mělo zapsat tak, jak je na prameni popisu.

V poli 008 není žádná možnost, jak zapsat dva roky copyrightu, zapíšeme zde novější rok a ten použijeme i pro odvození data vydání v poli 264#1.

Příklad:

008 ...t20202020...
264#1 $aMísto : $b Nakladatel, $c [2020]
264#4 $c©2013-20

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena