Dotaz #756

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 09. 2020
MARC 21 700, 710, 711, 730
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 11. listopadu 2020

Charakteristika problému

V nových záznamech stažených z NKP se v poli 700 objevuje nové podpole „i“. Text vysvětlujících poznámek je volně tvořený nebo formalizovaný? A jaká je hodnota druhého indikátoru, když je použito podpole „i“? Můžete uvést další informace k použití podpole „i“ v poli 700 (autor/název). V metodice RDA jsme nic nenašli, kromě příkladu ze s. 128.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Podpole $i se používá, jestliže v poli 700/710/711/730 zapisujeme záhlaví Autor/Název (u pole 730 unifikovaný název) na související dílo/vyjádření nebo přítisk.

Druhý indikátor má hodnotu „2“, pokud je v poli zapsaný přítisk; indikátor zůstává neobsazen, pokud je v poli uvedeno související dílo/vyjádření.

V podpoli $i zapisujeme návěští poznámky (=úvodní vysvětlující text pro zobrazení pole ve formě poznámky).
Poznámka v $i je obvykle volně tvořená, a to tak, aby nejlépe vystihla souvislost díla/vyjádření.

U zápisu přítisku (tedy pole 7XX s hodnotou druhého indikátoru „2“) se většinou poznámka v $i nezapisuje, protože údaj je vysvětlen v jiné části záznamu.

   

Komentáře

Souhlasím s tímto řešením a přimlouvala bych se za vytvoření řízeného slovníku návěští podle přílohy J RDA
22. 10. 2020 12:00
Prosím o podrobnější vysvětlení, kdy se používá pole 700 (710, 711) s podpolem $i a kdy propojovací pole 76X-78X (zejména pole 787).
09. 11. 2020 12:00
Převážně se dává přednost použití polí 700/710/711/730.
Pole 787 se používá obvykle v případech definovaných v konkrétní instrukci (monografická čísla, románové cykly apod.)
Podrobnější informace k poli 787 bude při nejbližší aktualizaci přidána do příručky Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.
23. 11. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena