Dotaz #788

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 10. 08. 2021
MARC 21 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. září 2021

Charakteristika problému

"z cyklu" a kdy ho používat. Zdravím. Kdy použít propojení "z cyklu" a kdy to není nutné? Je možné ho používat vždy, i když je na pramenech popisu vše jasně jasně patrné? Např.: Pán prstenů. II, Dvě věže, všechno jasně na titulní straně. Je v takovém případě použití "z cyklu" chyba?

Rozhodnutí o řešení

Instrukce k popisu cyklů s použitím pole 787 (viz dotaz 704) vznikla z potřeby zapisovat sjednocující název v případech, kdy názvy nejsou na pramenech popisu uvedeny nebo jsou uváděny nejednotně. Údaj není povinný ani v úplném záznamu; jedná se o „nadstavbu“, používanou v některých knihovnách pro větší komfort uživatelů.

Není důvod, aby se tento způsob zápisu používal u všech názvů souborů nebo edic (protože v podstatě všechny zahrnují víceméně tematicky spojená díla).
Pro souborné názvy u běžných vícesvazkových monografií a pro názvy edic existuje standardní způsob zápisu, umožňující zobrazení (245$a u monografií, 490 u edic) a vyhledávání (rovněž 245$a u monografií, 800/810/811/830 u edic).

   

Návrh řešení

Instrukce k popisu cyklů s použitím pole 787 vznikla z potřeby uvádět sjednocující název v případech, kdy názvy nejsou na pramenech popisu uvedeny nebo jsou uváděny nejednotně.
Není žádoucí, aby z toho vznikl maelström, vtahující veškeré názvy souborů (případně i edic), zahrnujících tematicky spojená díla (což je u vícesvazkových monografií v podstatě vždy a u edic v mnoha případech).

Určitě se nedoporučuje používat popis „Z cyklu…“ u těch souborů, kde se společný název objevuje u všech svazků a/nebo jejich vydání a vystačíme tedy se standardním zápisem.

Je otázka, nakolik je vhodné zapsat zvolený název cyklu do pole 787 v případech, kdy je na pramenech popisu uveden a v záznamu tedy bude zapsaný běžným způsobem podle pravidel RDA – znamenalo by to, že tentýž údaj bude v záznamu zapsaný duplicitně. Původní záměr takový nebyl.

   

Komentáře

Používání 787t jen u názvů cyklů, které nejsou jinde v záznamu uvedeny je logické, je to ovšem také trochu systémová věc-nám se názvy cyklů s označením části hodí k propojení všech dílů série mezi sebou. Název cyklu/série/hlavní název se sice vyhledá přes názvové údaje, ale třeba u vágních názvů jako je série After (nebo Harry Potter, který má několik vydání) se toho vyhledá příliš. Dospěli jsme proto postupně k vytváření jakýchsi pomocných záznamů cyklů (které dotahujeme do pole 787), kde si čtenář klikne a vyjedou mu všechny díly včetně pořadí jak jdou za sebou. Je to ze strany čtenářů hodně žádaná věc a z hlediska katalogizace nejsnazší způsob řešení.
09. 09. 2021 12:00
My máme Portaro (od Verbisu) a ono na základě 787t generuje autoritu a docela šikovně ji používá. Ale pak máme např. Harryho Pottera spojeného autoritou (některé knihy neobsahují sousloví "Harry Potter" v názvových údajích) a např. Pán prstenů by nebyl? Jasně, původně to tak myšleno nebylo, ale zajímavě se to vyvinulo, a myslím, že se nám tu otevírají zajímavé možnosti. Raději bych ho využil než zadusil.
20. 09. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena