Dotaz #745

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 12. 03. 2020
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. června 2020

Charakteristika problému

Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těmto heslům poznámku, která by katalogizátora navedla správnou cestou?

Rozhodnutí o řešení

Političtí vězni

Používané schéma:

        650 $a $z $y

        650 $a političtí vězni $z země odsouzení/věznění $y chrono

Podle potřeby se připojí další minimální řetězce PH:

        650 $a kategorie osob $z země původu $y chrono

        650 $a věznice/...tábory $z země, kde se nacházejí $y chrono

Více informací: viz stanovisko odb. prac.

Návrh řešení

Z technických důvodů (náročnost problematiky, přehlednost) budou oba termíny zpracovány samostatně ve dvou dotazech; tento dotaz se týká termínu:

Političtí vězni   

Termín označuje osoby vězněné pro svou politickou činnost, příslušnost, politické nebo náboženské přesvědčení, případně rasový původ v zemi, ve které jsou tyto aktivity a přesvědčení státem pronásledované.

Z definice termínu logicky vyplývá, že se termín v minimálních řetězcích předmětových hesel používá ve spojení s geografickým zpřesněním země, ve které jsou dané osoby vězněny. Země původu, případně působnosti vězněných osob (příklad 2), se používá jako geografické zpřesnění ve spojení s obecným termínem označujícím kategorii osob, případně je země původu vyjádřena etnickým jménem (příklad 3).   

    Příklad 1:

POLÁK, František, HRADILEK, Adam, ed. a VALIŠ, Zdeněk, ed. Sedm let v gulagu: vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 429 stran. ISBN 978-80-87912-25-6

Anotace:

František Polák byl legionářem v Rusku, ve 20. letech advokátem dělníků a komunistických aktivistů, který v roce 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany radikálním křídlem. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán NKVD. V letech 1939–1947 byl vězněn v Gulagu.

Polák, František, 1889-asi 1970

GULag NKVD

advokáti -- Česko -- 20. století

političtí vězni -- Sovětský svaz

koncentrační tábory -- Sovětský svaz

pracovní tábory -- Sovětský svaz

    Příklad 2:

CISZEK, Walter J. a FLAHERTY, Daniel L. S Bohem v Rusku: 23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2014. 486 s. Svědectví. ISBN 978-80-7450-124-1.

Anotace:

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. V roce 1940 byl zatčen a dalších 23 let vězněn sovětským režimem, z toho 15 let na Sibiři. Teprve v roce 1963 se mohl vrátit do Spojených států, výměnou za dva sovětské agenty.

Ciszek, Walter J., 1904-1984

jezuité -- Spojené státy americké -- 20. století

křesťanští misionáři -- Polsko -- 20. století

pastorace -- Sovětský svaz

političtí vězni -- Sovětský svaz

politická perzekuce -- Sovětský svaz

náboženská perzekuce -- Sovětský svaz

pracovní tábory -- Sovětský svaz

Sibiř (Rusko) -- 20. století

    Příklad 3:

IORDACHE, Luiza. En el Gulag: españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin. Primera edición. Barcelona: RBA, 2014. 663 stran. RBA historia. Historia de España. ISBN 978-84-9056-291-8.

Anotace:

Na konci španělské občanské války v roce 1939 byl jedním z mnoha destinací, kam se uchýlili republikánští vyhnanci, Sovětský svaz. Tato slovanská země otevřela své brány asi 3 000 „válečným dětem“, které byly evakuovány společně s učiteli a pomocnými zaměstnanci, stovkám námořníků, pilotů a desítkám Španělů, kteří doposud žili v Berlíně. Mnoho z nich čekal těžký život plný strádání: roky internace, deportace, represivní stalinistická politika ...

Španělé -- Sovětský svaz

političtí vězni -- Sovětský svaz

koncentrační tábory -- Sovětský svaz

pracovní tábory -- Sovětský svaz

Komentáře

Dle katalogu to jako zcela jasné nevidím, viz katalogizační záznamy nkc20172905936, nkc20203166241, nkc20162796185. Poznámku bych uvítala. Příklad 1. KUPKA, Jiří Svetozar. Krvavé jahody: příběh ženy, která přežila gulag. 5. doplněné vydání. V Dolních Kounicích: Ergo Brauner, s.r.o., 2017. 239 stran. ISBN 978-80-88245-00-1. Anotace: Autentický příběh Češky zavlečené do sovětských gulagů. Skutečný, sotva uvěřitelný osud Věry Sosnarové, která byla po druhé světové válce odvlečena z Československa a prožila 19 krutých let v sovětských vězeních a gulazích. Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět do vlasti, kde se začlenila do normálního života. Sosnarová, Věra, 1931- GULag NKVD politické vězeňkyně -- Československo pracovní tábory -- Sovětský svaz Příklad 2. DVOŘÁK, Jan, FORMÁNEK, Jaroslav a HRADILEK, Adam. Čechoslováci v Gulagu. III., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu. Vydání první. Praha: Česká televize, 2019. 221 stran. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-328-4. Anotace: Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu. Desetitisíce nevinných a často náhodně vybraných lidí se tak octly v soukolí nenasytného molochu v podobě provázané sítě trestně pracovních táborů - neblaze proslulého systému zvaného Gulag. V jednotlivých kapitolách zasazených do kontextu klíčových dějinných událostí kniha nejprve nastiňuje represe v meziválečném období formování sovětského režimu, násilné kolektivizace a tzv. velkého teroru, jemuž padlo v Sovětském svazu za oběť 700 000 lidí, včetně přes 1000 popravených krajanů a tisíců dalších pronásledovaných. Dále si všímá osudů uprchlíků z okupovaného Československa pro roce 1939. Zvolené příběhy zde reprezentují osudy okolo desítky tisíc běženců zejména z oblasti Podkarpatské Rusi, ale i z českých zemí a Slovenska, kteří byli v průběhu druhé světové války v Sovětském svazu obviněni z ilegálního překročení hranice, špionáže či protisovětských aktivit a využiti k otrocké práci. Třetí kapitola demonstruje příklady perzekuce našich občanů po roce 1945. Jde zejména o ty případy, kdy byli předem vytipovaní jedinci z již osvobozeného Československa násilně odvlečeni do SSSR, aby zde byli souzeni a vězněni. Represím byli vystaveni i ti, kteří se ocitli na sovětském území na základě poválečné výměny obyvatelstva mezi Sovětským svazem a Československem. Sovětský svaz. Narodnyj komissariat vnutrennich del GULag NKVD Češi -- Sovětský svaz -- 1918-1956 Slováci -- Sovětský svaz -- 1918-1956 političtí vězni -- Československo -- 1918-1956 politická perzekuce -- Sovětský svaz -- 1918-1956 zajatecké tábory -- Sovětský svaz -- 1918-1956 pracovní tábory -- Sovětský svaz -- 1918-1956 Příklad 3. JILLICH, Oswald a BAIER, Werner, ed. Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen: Oswalda Jillicha do Žacléře, Josefa Čapka do Prahy = Briefe aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen: von Oswald Jillich nach Schatzlar, Josef Capek nach Prag. Překlad Eva Heidenreichová a František Heidenreich. Vydání: 1. [Česko]: vlastní náklad, 2016. 110 stran. ISBN 978-80-260-9822-5. Anotace: Knižní edici dopisů odeslaných J. Čapkem a O. Jillichem z koncentračního tábora Sachsenhausen do Žacléře a do Prahy. Jillich, Oswald, 1901-1979 Čapek, Josef, 1887-1945 Sachsenhausen (koncentrační tábor) političtí vězni -- Česko -- 1939-1945 koncentrační tábory -- Německo -- 1939-1945
04. 06. 2020 12:00
Také se přimlouvám za poznámku. "Problematických" PH je však víc, např. OKUPAČNÍ POLITIKA, viz. cnb003083373 X cnb003148051. Co je správně?
05. 06. 2020 12:00
Ty komentáře jsou strašně dlouhé. Jestli tomu dobře rozumím, tak: 650 $z(geografické zpřesnění); příslovečné určení místa, nebo přídavné jméno? -- Za mě raději příslovečné určení.
22. 06. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena