Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
701 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na změnu jména). XXX Schváleno
702 Nakladatel převzatý jiným, jak jej uvádět? Typický příklad: Na titulní straně uvedeno: CRC Press, Taylor & Francis Group a navíc i Chapman & Hall Book. Které pravidlo má přednost: piš, co vidíš, nebo ... 264 XXX Schváleno
703 Paperback edition. Občas autoři zahraniční literatury označují výtisk jako paperback edition. Máme ho vnímat jako dotisk, nebo jako nové vydání? Teoreticky totiž není jasné, zda došlo k nějakým změnám... 250 XXX Schváleno
704 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 787 XXX Schváleno
705 1) Dohledává se editor, pokud není žádný přímý autor? 2) Uvádí se editor, pokud je přímý autor, editor není uveden na prameni popisu spolu s přímým autorem, avšak zároveň má významný podíl na díle? ... 245, 700 XXX Schváleno
706 Číslo svazku v názvu, nebo v $n. Dotaz navazuje na podobný předchozí, dotaz č. 417. Kdy považujeme číslo svazku za "nedílnou součást názvu"(vyjma případů učebnic a skript)? Viz příklady ze souborného ... 245 $n, 505 XXX Schváleno
707 Pole 041 (kódy jazyků) a resumé apod. Jaký typ resumé apod. se zapisuje do 041 $b (a vyplňují se příslušné poznámky)? Myslí se tím resumé celého dokumentu, nebo se kód vyplňuje, i když mají resumé pou... 041, 546 XXX Schváleno
708 Pole 336, 337 a 338 pro dokumenty s přílohami. Typický případ, učebnice s audio CD uvedeným jako doprovodný materiál (300 $e). Týkají se výše zmíněná pole pouze "hlavního dokumentu", nebo se doprovodn... 336, 337, 338 MON Schváleno
709 Je publikace se stejným ISBN, ale jiným rokem vydání na titulní straně považované za dotisk nebo za jiné vydání? Dostala se nám do fondu publikace Rozhovory s Janem Werichem z nakladatelství HaK, kter... 008, 020, 264 XXX Schváleno
710 Dobrý den. Jak se přednostně mají zpracovávat periodika (s ISSN), která mají monotematická (monografická čísla) s v vlastním ISBN? Návrh řešení: Nabízí se zřejmě hlavně dvojí možné řešení: a) c... SRL Přijato
711 Jak vytvářet/nevytvářet souborné záznamy, vyjde-li v jednom roce vícesvazková publikace (většinou prodejná jen jako celek), kde všechny svazky nemají stejné pořadí vydání, protože některé svazky vznik... 250, 500 XXX Schváleno
712 Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při katalogizaci, jestliže přebírám ze Souborného katalogu Čr záznam, který je AACR2. Je nutné tento záznam opravit podle RDA? Při naší první sklizni (6.10.201... XXX Schváleno
713 Časopis přestal uvádět údaj o ročníku. Má se i nadále zapisovat ročník v analytickém záznamu v poli 773 v hranatých závorkách nebo se nemá vůbec zaznamenávat? Návrh řešení: Ročník sice není v č... 773 ANL Schváleno
714 Dobrý den, při zapisování knihy do fond jsme převzali záznam ze SK NK, ale dostáváme hlášení: 008 - Pole kódových údajů Chyba při ukládání Pole 008 musí mít délku 40 znaků. Různá hodnota v podpoli 264... 008 XXX Schváleno
715 Považuje se vedoucí dizertační práce (školitel) za přispěvatele (osobu s vedlejší autorskou odpovědností) a má se uvádět v záznamu podle pravidel RDA? V práci je tento údaj obvykle uveden na titulním ... 245, 500, 700 XXX Schváleno
716 Jaká počáteční písmena se píší u označení a názvů částí v poli 505? Patří do označení části skutečně malé písmeno („volume 1"), i když se např. v poli 245 u označení části (podpole $n) zapisuje velk... 505 XXX Schváleno
717 Pokud je jako nakladatel uvedeno např. „obec Lhota", píše se s malým nebo velkým počátečním písmenem? 264 XXX Schváleno
718 Kód d na pozicích 18 až 21 v poli 008. V Metodice je poznámka, že neoznačuje grafy, ale podle MARC21 specifikace na webu prý grafy označuje. Tak jak to je? 008, 300 MON Schváleno
719 XXX Schváleno
720 Ve kterých případech se přidělují dvě skupiny konspektu? Dostupné zdroje se rozchází. Portál věcných autorit odkazuje na dotaz č. 319, kde jsou uvedeny dokumenty - učebnice, jazykové slovníky, bibliog... VEC Schváleno
721 Přetisky pod novu značkou. Situace: velký nakladatelský dům koupí dvě menší nakladatelství, i jejich značky, a vydá knihu toho prvního pod značkou toho druhého, ale ISBN zachová stejné. Takže jde sice... 020, 264 MON Schváleno
722 Sevastopol a Krym. Předpokládám, že je kódujeme jako un (Ukrajinu), a ne jako ru (Rusko), nebo ne? 008, 044 XXX Schváleno
723 336 a chyba formátu. - V metodice se píše: "Pokud je kromě textu ve zdroji významně zastoupena jiná forma komunikace, např. obsah vyjádřený formou obrazu, v záznamu se do opakovatelného pole 336 uvede... návěští, 336 MON Schváleno
724 ISBN v letech 2000-2006. V metodice se píše: "Od roku vydání 2007 jsou platná pouze 13místná ISBN! Pokud je v publikaci uvedeno jen 10místné ISBN, považuje se za chybné a zapíše se do $z. 10místná ISB... XXX Schváleno
725 Platí u vysokoškolských kvalifikačních prací stejné prameny popisu jako u monografií? Nebo je pramenem popisu celý dokument (tedy zda je možno použít např. vročení nebo místo z úvodu apod. bez použití... 264 XXX Schváleno
726 Skloňování nakladatele a 710 pro nakladatele. Příklad. Na titulní straně bude uvedeno: "Vydáno spoluprací Albatrosu s Karlovou univerzitou". Jak bude v tomto případě vypadat zápis v poli 264 vzhledem ... 264, 710, 928 MON Schváleno
727 Prosím o radu, jak zapisovat stejná ISBN dvou odlišných vydání z různých roků stejné publikace. Jedná se např. o titul: Makaj, Tomáš - Šefl, Josef: Pytlácké historky z Brd. 1 vyd. 2017, 2. vyd. 2019. ... 020 MON Schváleno
728 Dobrý den, existuje v ČR norma, která by určovala počet zkatalogizovaných knih za 1 hodinu? Děkuji. XXX Schváleno
729 XXX Schváleno
730 Přepis čínštiny. Pokud je v knize uveden český přepis čínského originálu, má se použít v poli 240 tento český přepis nebo se dává přednost přepisu anglickému? Např.u knihy Kdopak se baví (autor Liou Č... 130, 240, 730 XXX Schváleno
731 Dobrý den, pokud kniha nemá číslované strany, odkud počítání stran začínáme a kde ho ukončíme? 300 XXX Schváleno
732 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s psaním velkých písmen v poli 773, podpole g (zdrojový dokument) - zda psát velké nebo malé písmeno. U některých článků v databázi NK je malé písmeno (např... 773 XXX Schváleno
733 Pokud je na pramenech popisu uveden zdroj ilustrací typu „fotografie: fotobanka Shutterstock", „ilustrace: Shutterstock", považujeme fotobanku za korporativního autora? 245, 110, 710 XXX Schváleno
734 Dobrý den, ve fondu máme druhotně svázané reklamní pohádky, Jednotlivé pohádky mají vlastní název, vydávaly je různé firmy, datace je jen odhadnutá. Jakým způsobem mohu tento svazek zpracovat? Moc děk... 245, 505 MON Schváleno
735 Lze použít při věcné katalogizaci filmové hudby dva konspekty, např. 78+791, 78.011.26+791, 785+791? ZVZ Přijato
736 Zapisují se podle pravidel RDA názvy v hranatých závorkách včetně těch závorek, když jsou tak v dokumentu opravdu uvedeny, či je v tomto případě vhodné je něčím nahradit, aby nedošlo k omylu, že tam t... 245, 505 XXX Schváleno
737 Zůstává stále v platnosti řešení v dotazu 646? Podle nové definice v RDA (Glossary) za obálku považujeme přední i zadní stranu. XXX Schváleno
738 Jak zapsat údaj o dvou přidělených ISBN u knihy vydané v koedici? Každý vydavatel přidělil ISBN sám za sebe, kniha má proto dvě ISBN. Moc děkuji Návrh řešení: 020 $a 1.ISBN $q(vydavatel č.1 ;$q... 020 MON Schváleno
739 Jak zapsat rok vydání, když je v knize uvedeno, že publikace byla vydaná v sezóně 2018/19? Máme z toho rok vydání pouze odvodit, tj. [2018 nebo 2019] nebo máme údaj převzít přesně podle dokumentu, tj.... 008, 264 XXX Schváleno
740 Chtěla bych se zeptat, zda je možné použít v řetězci předmětových hesel (pole 650, podpole y) chronologický termín, který není autoritou a v poli 648 je uveden s 2. indikátorem 4, Subtag a. Např. zázn... VEC Schváleno
741 Ráda bych se zeptala, jaký je význam formálního deskriptoru PORTRÉTY. Některé knihovny ho používají jako synonymum pro biografie nebo medailony, u nás v knihovně naopak např. pro popis grafických doku... VEC Schváleno
742 Ráda bych se zeptala, zda je nějaký rozdíl v použití formálních deskriptorů DOPISY a KORESPONDENCE. Děkuji. VEC Schváleno
743 V případě uvedení vícero dat copyrightu mám dle pravidel brát v potaz pouze novější datum, takže pokud je v dokumentu (C)2013 a 2020, použiju rok 2020. Co když tam ale je (C)2013-20 - dávám pak předno... 008, 264 XXX Schváleno
744 Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Název edice zapisujeme do pole 830, u kterého se ale nedá stáhnout autorita. Teď jsme si vyjeli věcné termíny, které nejsou autoritní a máme tam v Unifikovaných názve... 630, 830 XXX Schváleno
745 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
746 Jak zpracovat články ze zvláštního čísla časopisu, pokud tam původní název není vůbec uveden? V letošní sezóně vydalo Národní divadlo zvláštní číslo časopisu "Národní divadlo : informační zpravodaj o ... ANL Přijato
747 Když se učebnice jmenuje Habsburkové, 2. díl. Do jakého podpole mám zadat 2 díl? 245, 505 XXX Schváleno
748 Existuje nějaké pravidlo, jak uvádět podřazené správní celky v řetězci 650 -z, tj. geografické zpřesnění? Příklady: USA-Texas cnb003146651 - zde je v řetězci 650 -z Spojené státy americké a Texas v 65... VEC Přijato
749 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
750 Japonští autoři mají někdy jinou formu jména uvedenou na titulním listě a jinou autoritu. Příklad KAWAGUCHI, Toshikazu na titulním listě uvedeno Kamaguči, Tošimazu. Neměla by být počeštělá forma z tit... AUT Přijato