Dotaz #736

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 28. 01. 2020
MARC 21 245, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. března 2020

Charakteristika problému

Zapisují se podle pravidel RDA názvy v hranatých závorkách včetně těch závorek, když jsou tak v dokumentu opravdu uvedeny, či je v tomto případě vhodné je něčím nahradit, aby nedošlo k omylu, že tam ten název uveden není? Konkrétně u publikace Ubu se vrací a jiné hry 978-80-7470-265-5 jsou některé jednotlivé hry uvedené v hranaté závorce - děláme rovněž analytický rozpis všech her, tj. měli bychom uvést ty hranaté závorky do pole 505 hlavního záznamu a pak i 245 jednotlivých her?

Rozhodnutí o řešení

Pravidla RDA doporučují obecně přepisovat název v poli 245 přesně včetně interpunkce, ale připouštějí vynechání nebo úpravu interpunkce v případech, kdy by přesný přepis byl na překážku srozumitelnosti. Není ovšem jednoznačně specifikováno, nakolik se to týká i srozumitelnosti v souvislosti s interpunkcí.

V případě hranatých závorek v názvových a autorských údajích v poli 245 doporučujeme zaměňovat hranatou závorku (uvedenou na prameni popisu) za kulatou.
Výjimkou mohou být situace, kdy má hranatá závorka nějaký specifický význam (například matematické vzorce, transkripce v lingvistických textech apod. – všechny případy nelze předem určit, bude záležet i na úsudku katalogizátora). Hranatá závorka tak zůstane v poli 245 zapisována většinou jenom jako označení výrazů, které nebyly uvedeny přímo na prameni popisu (nejčastěji doplnění části názvu vyjádřené obrázkem nebo číslovky vyjádřené atypickými znaky, v autorských údajích doplnění autorské role – podrobněji viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21)

Pole 505 jako poznámka není vázáno tak přísnými pokyny, ale v zásadě by se způsob zápisu měl shodovat se způsobem zápisu v poli 245; závorky můžeme v případě potřeby i úplně vynechat, nezmění-li se tím smysl textu.*)

---------------------------------------------

*) Nezapomínáme na to, že jsou-li názvy zapisovány v podpoli $t, je vždy nutno vynechávat úvodní člen (kvůli řazení v rejstříku).

   

   

Návrh řešení

Pravidla RDA doporučují obecně přepisovat název v poli 245 přesně včetně interpunkce, ale připouštějí vynechání nebo úpravu interpunkce v případech, kdy by přesný přepis byl na překážku srozumitelnosti.
Není ale jednoznačně specifikováno, nakolik se to týká i srozumitelnosti v souvislosti s interpunkcí ISBD (hranatá závorka může znamenat i údaj doplněný z jiného než předepsaného pramene popisu). V počátcích RDA jsme doporučovali hranaté závorky zapisovat podle pramene popisu, s delší praxí se přikláníme k záměně hranatých závorek za kulaté (podobně jako tomu bylo při popisu podle pravidel AACR2R).

Nejde o zásadní problematiku, při vyhledávání v databázi závorky obvykle nehrají roli, bylo by ale vhodné shodnout se na jednotném zápisu.

   

V této chvíli tedy jsou dvě varianty:

Zachování podoby podle pramene popisu
Nepřibude další výjimka z pravidla, zachová se politika „přepiš, jak vidíš“.

Zaměňování za kulaté závorky
Nebude hrozit záměna za údaj doplněný z jiného než předepsaného pramene popisu (tímto způsobem se nejčastěji doplňují části názvu vyjádřené obrázkem nebo číslovky vyjádřené atypickými znaky).
V některých případech by ovšem hranatá závorka musela skutečně zůstat - např. u matematických vzorců.

   

Pole 505 jako poznámka není vázáno tak přísnými pokyny. Název by měl odpovídat názvům na zdroji, ale závorky můžeme v případě potřeby i úplně vynechat, nezmění-li se tím smysl textu. *)

-----------------------------------------

*) Nezapomínáme na to, že jsou-li názvy zapisovány v podpoli $t, je vždy nutno vynechávat úvodní člen (kvůli řazení v rejstříku).

   

Komentáře

Přikláníme se k záměmě hranatých závorek za kulaté
02. 03. 2020 12:00
Taky se přikláním k tomu je nahradit za kulaté, příp. info o tom do poznámky. Rozlišit, co je a co není (hranatá symbolizuje že to není na zdroji), může pomoci identifikovat konkrétní verzi (vydání, dotisk) dokumentu.
02. 03. 2020 12:00
Já bych se osobně přikláněla k tomu, aby se zbytečně nic nenahrazovalo. Nicm. pokud se většina přikloní k nahrazení hranatých závorek, pak bych doporučila o tomto uvést poznámku.
02. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k první variantě, tj. "Zachování podoby podle pramene popisu" (přepiš, jak vidíš). Pokud nutno, lze vysvětlit v poznámce.
02. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k variantě číslo 1, tedy zachování podoby podle pramene popisu a použití zdůvodnit v poznámce.
03. 03. 2020 12:00
Přikláním se k variantě číslo 1 - zachování podle pramene popisu, včetně vysvětlující poznámky
04. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k variantě č. 1 - Zachování podoby podle pramene popisu. V názvech se vyskytují i matematické a chemické vzorce, kde má hranatá závorka významotvornou funkci.
06. 03. 2020 12:00
Přikláním se k variantě 2 - záměna za kulaté závorky.
06. 03. 2020 12:00
Hlasuji pro variantu 1 - tj. nic nenahrazovat, popř. vysvětlit v poznámce
06. 03. 2020 12:00
Přikláním se k 1. variantě, tedy "Zachování podoby podle pramene popisu Nepřibude další výjimka z pravidla, zachová se politika „přepiš, jak vidíš“. "
06. 03. 2020 12:00
Zachovala bych dle pramene popisu
06. 03. 2020 12:00
Přikláním se ke druhé variantě, tedy k přepisu hranatých závorek na kulaté (zahrnula bych to do instrukce „Interpunkce, která je zaměnitelná s interpunkcí ISBD a jejíž přesný přepis by způsobil nejasnosti v názvových údajích nebo problémy při konverzích, doporučujeme při přepisu zaměnit“). V příručce RDA se ještě nabízí možnost na s. 73 bez závorek: 24510$aLetná /$cJana Šteflíčková 500$aNázev uveden v podobě: [letná] - tuto variantu bych nepoužívala a ponechala bych 24510$a(Letná) /$cJana Šteflíčková + poznámku v poli 500$aNázev uveden v podobě: [Letná]
06. 03. 2020 12:00
Preferujeme druhou variantu - zaměňování za kulaté závorky
06. 03. 2020 12:00
Hlasuji pro variantu 2 a plně souhlasím s výše uvedeným stanoviskem - cituji: "Přikláním se ke druhé variantě, tedy k přepisu hranatých závorek na kulaté (zahrnula bych to do instrukce „Interpunkce, která je zaměnitelná s interpunkcí ISBD a jejíž přesný přepis by způsobil nejasnosti v názvových údajích nebo problémy při konverzích, doporučujeme při přepisu zaměnit“).
06. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k variantě 2 - záměna za kulaté závorky.
06. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k variantě č. 1 - Zachování podoby podle pramene popisu
06. 03. 2020 12:00
Přikláníme se k řešení „Zaměňování za kulaté závorky“.
11. 03. 2020 12:00
Také jsem pro variantu 2, spadá to pod současnou instrukci "Interpunkce, která je zaměnitelná s interpunkcí ISBD a jejíž přesný přepis by způsobil nejasnosti v názvových údajích nebo problémy při konverzích, doporučujeme při přepisu zaměnit"
16. 03. 2020 12:00
Přikláním se k variantě 1 - „přepiš, jak vidíš“. A pokud hranaté závorky označují údaj převzatý mimo dokument (minimum případů), pak bych zapsala (povinně) poznámku např. Název vytvořen katalogizátorem.
20. 03. 2020 12:00
Jsem pro první variantu - zachování podoby údajů podle pramene popisu.
24. 03. 2020 12:00
jsem pro variantu 2 - zaměňovat
27. 08. 2020 12:00
Přikláním se k variantě 2 - záměna za kulaté závorky
27. 08. 2020 12:00
Za mě určitě 2. varianta - zaměňování za kulaté závorky. Vidím-li v záznamu hranaté závorky, je to pro mě (až na výjimky) známka, že se údaj nenachází v prameni popisu.
27. 08. 2020 12:00
Jednoznačně varianta 2 - zaměňovat za kulaté závorky
27. 08. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena