Dotaz #738

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 31. 01. 2020
MARC 21 020
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. února 2020

Charakteristika problému

Jak zapsat údaj o dvou přidělených ISBN u knihy vydané v koedici? Každý vydavatel přidělil ISBN sám za sebe, kniha má proto dvě ISBN. Moc děkuji

Návrh řešení:
020 $a 1.ISBN $q(vydavatel č.1 ;$qbrožováno)
020 $a 2.ISBN $q(vydavatel č. 2 ;$qbrožováno)

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Pro každého nakladatele se zapíše samostatný výskyt pole 020 - podobně jako u dotisků, u různých typů vazby, u vícesvazkových monografií apod. Do podpole $q se pak uvede jméno nakladatele. V případě potřeby může mít podpole $q i několik výskytů.

Nakladatele v poli 020 obvykle zapisujeme pouze tehdy, je-li třeba odlišit dvě či více ISBN přidělených jedné knize pro jednotlivá nakladatelství. *)

Příklady:

020 $a 978-80-200-2938-6 $q (Academia ; $q vázáno)
020 $a 978-80-7435-738-1 $q (Gaudeamus ; $q vázáno)
Jednosvazková monografie, dva nakladatelé, pro každého uvedeno samostatné ISBN.

020 $a 978-80-200-2974-4 $q (soubor ; $q Academia)
020 $a 978-80-88292-18-0 $q (soubor ; $q Ústav pro studium totalitních režimů)
020 $a 978-80-200-2960-7 $q (A-K ; $q Academia ; $q vázáno)
020 $a 978-80-88292-14-2 $q (A-K ; $q Ústav pro studium totalitních režimů ; $q vázáno)
020 $a 978-80-200-2973-7 $q (L-Z ; $q Academia ; $q vázáno)
020 $a 978-80-88292-15-9 $q (L-Z ; $q Ústav pro studium totalitních režimů ; $q vázáno)
Dvousvazková monografie, dva nakladatelé, každý nakladatel přidělil své ISBN souboru i jednotlivým svazkům.

--------------------------------------------------

*) V některých případech agentura ISBN zapíše nakladatele v poli 020 i u jediného přiděleného čísla ISBN - pokud knihu vydalo společně několik nakladatelů, ale pouze jeden přidělil číslo. Tato informace v podpoli $q ale v tom případě slouží zejména pro potřeby agentury a nejedná se o povinný údaj, ani na úrovni úplného záznamu.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena