Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
151 Korporacie (v anglictine) \- plati tu pravidlo pisania velkych pismen? (aj v NK Praha aj v SNK su striedavo pisane aj velke aj male pismena) \- v podpoli d sa pise cislovka anglicky? 11X $d XXX Schváleno
152 V ruských dokumentech bývá na titulním listu místo nakladatele uvedena tiskárna. Lze uvádět tiskárnu v poli 210c místo neexistujícího nakladatele? Příklad: Na TL: Moskva, V Universitetskoj tipografii ... 260 $b, 928 XXX Schváleno
153 Kniha má rozložený titulní list, na kterém je uve- deno 6 autorů a 6 názvů díla bez jakéhokoliv gra- fického zvýraznění. Jak tyto autory můžeme zapsat, jestliže je v naší instituci nutné, aby badatelé... 245 MON Schváleno
154 Je možné uvést v katalogizačním záznamu podnázev knihy v jiném jazyce nežli je název, tak jak je uvedeno v knize (jedná se o jazykovou učebnici Ruština v praxi, ISBN 80-7335-009-2)? 245 $b MON Schváleno
155 Obacíme se s dotazem na uživatele AACR2. Jak Vám vyhovuje způsob vydávání doplňků AACR2? Mají-li se podle pokynů vyměňovat nebo doplňovat části textu, dochází k případům, že se text nevejde do původní... XXX Schváleno
156 Jak rozlišovat nakladatele Ikar, Knižní klub, (Euromedia Group-Ikar, Euromedia-Knižní klub)? Byly to původně samostatné subjekty Ikar, Knižní klub, které později připadly pod společnost Euromedia Grou... 260 $b, 928 XXX Schváleno
157 Jak uvést do kat.záznamu správné místo vyd., je-li třeba postupovat dle AACR a na tit.listu je zcela evidentně chybný údaj? V názvových údajích se tento problém dá řešit vepsáním [i.e. + správný údaj]... 260 $a XXX Schváleno
158 V souvislosti s přechodem na nový knihovnický systém, který umožňuje zápis znaků v UNICODE, bychom potřebovali vědět jak postupovat při katalogizaci dokumentů v nelatinkovém písmu. Pravidlo 1.0E totiž... XXX Schváleno
159 Jaká jsou v současné době platná pravidla či norma pro transliteraci ruských jmen? A jak popřípadě různé formy zápisu mezi sebou odkazovat? Naše knihovna dlouhodobě vychází z normy ČSN 01 01 85 (ktera... XXX Schváleno
160 Mam dotaz, zda je nekde v literature a definici Unimarcu definovano ze podpole v poli musi byt exportovany v danem poradi. napr pole 801 a b c je prece totez jako 801 b a c protoze exportuji pole 801 ... AUT Schváleno
161 Při zpracovávání diplomových prací bychom rádi v záznamu uváděli zaměření studenta (zaměření jeho studijního oboru). Rádi bychom, aby toto zaměření bylo zároveň selekčním údajem. Které pole UNIMARCu s... 650 VEC Schváleno
162 Obsahuje-li publikace jedinou ilustraci, a to před titulním listem, zapisuji tuto ilustraci obvyklým způsobem do pole 215$c? MON Schváleno
163 Pokud nemám v knize žádné nakladatelské údaje, ale např. na rubu titulního listu je uveden copyright instituce (např. nakladatelství), mohu tento údaj nějakým způsobem použít v polích pro nakladatelsk... 260 $a, $b XXX Schváleno
164 Jakou hodnotu bude mít u pole 071 první indikátor při zápisu vydavatelského čísla a čísla výrobní matrice u hudebnin (viz AACR2R 5.7B19). Jaké zkratky jsou v tomto případě generovány při zobrazeni a j... 028, 500 HUD Schváleno
165 Jak bibliograficky zachytit existenci elektronických příloh tištěných časopisů distribuovaných elektronickou poštou? Např. newsletter Bankovnictví (týdeník), který je přílohou stejnojmenného měsíčníku... SRL Přijato
166 Je možné nechat pole UNIMARCu 101 nevyplnene, v případě, že nahrávka neobsahuje text? Podle schváleného materiálu "Záznam pro souborný katalog: UNIMARC.Speciální dokumenty" mám dojem, že ano. V příkla... ZVZ K připomínkování
167 AUT Přijato
168 Bibliografický popis jednoho čísla periodika v UNIMARC (samostatně katalogizované číslo seriálu)-velmi častá situace / knihovna dostává darem jednotlivá čísla zahraničních periodik, které jinak neodeb... SRL Přijato
169 ... XXX Přijato
170 Dotaz ohledně psaní velkého či malého písmene u číslovky v případě podnázvu. Přikládám kopii záznamu z LC. Považovat číslovku First v tomto případě za součást názvu konference, a proto psát s velkým p... 245 $b XXX Schváleno
171 ZVZ Přijato
172 Používání Library of Congress Rule Interpretations (LCRI, Interpretace Kongresové knihovny) v české katalogizační praxi. XXX Schváleno
173 V SNA jsme narazili na různé formy zápisu v poli 200 podpoli $f. Jaký je tedy správný zápis mezer za interpunkčním znamínkem: 200 $a Apollónios z Pergy $f ca 262-190 př.Kr. 200 $a Archimédés $f ca... 100, 700 XXX Schváleno
174 Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT - reakce na výzvu Dr. Balíkové. Základním problémem je, že MDT nemá hierarchickou strukturu, v níž jsou všechny prvky větve podřízené termínu... 080 VEC Schváleno
175 K významným akcím často vycházejí jubilejní publikace a články, shrnující historii akce za určité časové období (např. kronika karlovarského filmového festivalu 1946-2001) - lze vytvořit obecnou autor... AUT Schváleno
176 AUT Přijato
177 Je povoleno používat znaky vyloučení z abecedního řazení (NSB, NSE) v jiných polích bbg. záznamu kromě 200a? Je možné je používat např. v autoritních záznamech? XXX Schváleno
178 a) pole 101 (kód jazyka): Kde hledat kódy jazyků neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Nelze přeci použít kód - "und". b) pole 102 (kód země vydání): Kde hledat kódy zemí neuvedených v ... 008, 041, 044 XXX Schváleno
179 Můj dotaz se týká oblasti poznámek: 1.Charakter, účel nebo umělecká forma 2.7B1 2.Popisovaný exemplář 2.7B20 Do jakého pole poznámek tyto údaje patří? Jaký druh údajů se zapisuje do poznámky v poli 30... 500 XXX Schváleno
180 Do kterého pole v UNIMARCU patří název originálu XXX Schváleno
181 Publikace: Katedra historie. Informační příručka. Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 2001. Ve Vašem zpracování v poli 210 uvedena Univerzita Palackého, Filo... XXX Schváleno
182 Když se v klíčových slovech shoduje tvar jména osoby a nějakého subjektu anebo více subjektů, je třeba to rozlišit, např. Apollo(kosmická loď) - Apollo(hudební skupina). Jaký doplněk použít v případě ... VEC Schváleno
183 Při vyhledávání knihy Pražská čarodějka jsme zjistily, že autorem je: \- Crawford,F.M. 1854 - 1909 \- Grawford,F.M. Potřebovaly bychom vědět, zda se jedná o stejného autora. Návrh řešení: Ano j... AUT Schváleno
184 Poznámky u vysokoškolských kvalifikačních prací - volba pole a začátek formalizované poznámky neboli které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou považovány za disertace a poznámka se tudíž zapis... 502 XXX Schváleno
185 Jaké obecné označení druhu dokumentu zvolit pro DVD obsahující film, textové informace a zvukové dokumenty? V NKC (SYS 001006016) je požito videozáznam, SNK používá elektronický zdroj. Návrh řeše... ELZ Schváleno
186 V souboru autorit NK došlo ke změně u autority jn20000620275 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- na Pelikán, Jaroslav, 1923-. Autor je narozen 1923 na Slovensku, ale působí v USA. V zemi jeho působení je jeh... AUT Schváleno
187 Používají se kódy rolí 305 Autor disertace a 727 Vedoucí disertace pro autory/vedoucí pouze disertací (které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou pak považovány za disertace?) nebo pro autory/v... 1XX $4, 7XX $4 XXX Schváleno
188 AUT Přijato
189 ... XXX Schváleno
190 Při zpracovávání separátů použijeme pro zaznamenání odkud je otištěn (dříve psáno "sep. z:") do pole 461? Tedy postupujeme jako u analytického popisu? XXX Schváleno
191 Při katalogizaci disertačních prací uvádíme v poli 712 také vysokou školu a fakultu, na které autor disertace působil. Můžeme uvěst i příslušnou katedru, pokud je uvedena v disertaci? 710 XXX Schváleno
192 Vytvoření a jazyková forma podřízené složky v záhlaví pro konference úzce spjaté s korporací (např. výroční zasedání instituce či opakované akce obecného charakteru pořádané určitou institucí) Např. ... X10 $b XXX Schváleno
193 Nejednotnost prepisu "ks" z azbuky v podpoli "a", v poli 600 s indikátorem 0. Napriklad: jmeno panovniku je prepsáno Aleksej I. Michajlovic ,ale take Alexandr I. Návrh řešení: V podpoli "a" v p... AUT Schváleno
194 K tištěné monografii, vydané formou vkládaných listů, je dodávan soubor nových listů, které část starších nahrazují, část jich doplňuje monografii (nebo je předepsáno některé odstranit bez náhrady). P... 300, 500 XXX Schváleno
195 Sdělte, prosím, zda je nějaký rozdíl mezi : název z tiráže x název v tiráži. Děkujeme Matoušová, Volfová, Poláková JVK České Budějovice 246, 500 XXX Schváleno
196 Jaká počáteční písmena se píší v názvu edice u knih v anglickém originále? Např. nakladatelství Oxford University Press zapisuje většina knihoven s velkými počátečními písmeny ALE psaní počátečních pí... 490, 800, 810, 811, ... XXX Schváleno
197 Jak uvadět záhlaví konference a nutnost odkazovat v poli 410. Příklad konference Eurosensors 2002 (kn20030731004). Dotaz zní, proč se neuvádí pořadové číslo konference v poli 210$dčíslo akce, ale roze... AUT Schváleno
198 Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod. 650 VEC Schváleno
199 Na tit. l. máme 10 autorů (básníků), název je společný. Podle pravidel zapíšeme prvního do pole 200f a zkratku ... [et al.]. Autoritu pak vytváříme v poli 701 taktéž pro prvního autora. V rámci specif... MON Schváleno
200 Jakým způsobem řešit autorství u katalogů výstav. Podle AACR a praxe NKP tvoří hlavní záhlaví jméno umělce v případě že jde o výstavu jedné osoby a název výstavy jako korporace v případě, že jde o výs... XXX Schváleno