Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
14 Zápis dat (ve smyslu datum) a názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení? 245 $a, $b, 246 XXX Schváleno
359 Zápis údajů o rozsahu dle pravidla AACR2R 1.10C2a) v MARC21 pole 300$a Návrh řešení: 1) 300 ## $a12 diapozitivů, 1 zvuková kazeta, 1 příručka pro učitele (tj. všechny části do jednoho $a) 2) 3... 300 $a XXX Schváleno
159 Jaká jsou v současné době platná pravidla či norma pro transliteraci ruských jmen? A jak popřípadě různé formy zápisu mezi sebou odkazovat? Naše knihovna dlouhodobě vychází z normy ČSN 01 01 85 (ktera... XXX Schváleno
729 XXX Schváleno
105 Je vhodné přepisovat ß na ss nebo ponechat původní ß? XXX Schváleno
640 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
109 Jaké písmeno se píše na začátku hlavního názvu po členu (neřadící znak)? (V katalogu LC ani v NKC není dodržen jeden styl zápisu.) XXX Schváleno
170 Dotaz ohledně psaní velkého či malého písmene u číslovky v případě podnázvu. Přikládám kopii záznamu z LC. Považovat číslovku First v tomto případě za součást názvu konference, a proto psát s velkým p... 245 $b XXX Schváleno
151 Korporacie (v anglictine) \- plati tu pravidlo pisania velkych pismen? (aj v NK Praha aj v SNK su striedavo pisane aj velke aj male pismena) \- v podpoli d sa pise cislovka anglicky? 11X $d XXX Schváleno
172 Používání Library of Congress Rule Interpretations (LCRI, Interpretace Kongresové knihovny) v české katalogizační praxi. XXX Schváleno
190 Při zpracovávání separátů použijeme pro zaznamenání odkud je otištěn (dříve psáno "sep. z:") do pole 461? Tedy postupujeme jako u analytického popisu? XXX Schváleno
773 Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o stanovinsko, jak postupovat v různých případech při vytváření hlavních záhlaví pro katalogy výstav. Našla jsem k tomu pouze dotaz č. 200 podle starších pravidel A... 100, 110, 111, 700, ... XXX Schváleno
219 Náš dotaz se týká pole 008-Knihy. Katalogizujeme-li knihu obsahující obrazovou přílohu, která není součástí číslování knihy, použijeme ve znakové pozici 18-21 písmeno a nebo písmeno f, anebo obojí. Co... 008/18-21, 300 $a, b XXX Schváleno
237 Můžete mi poradit, co s popisem knihy, kde není žádný údaj o odpovědnosti pro vytvoření hlavního nebo vedlejšího záhlaví? 130, 245 $a, 7XX $t,... XXX Schváleno
477 Jak zkatalogizovat strojopis vlepený do tištěných desek, na kterých je uvedeno: "nákladem autora", "vydáno jako rukopis" a dokonce edice "Česká scéna"? Název díla (jedná se o divadelní hru H.G. Lounsk... XXX Schváleno
307 Katalogizuji nepravý seriál (má ISSN, ale jednotlivá čísla jsou monografická a novější mají i ISBN). V určitém období bylo vydáno vždy několik čísel v jednom fyzickém svazku. Na obálce a 1. titulním l... XXX Schváleno
334 Dobrý den, mám dotaz na zápis autorů do pole 7xx. Pokud je dokument dílem více než tří autorů, tak se v poli 200 uvede pouze první + et al. Jestliže chci uvést všchna jména autorů do pole 7xx, mělo by... XXX Schváleno
707 Pole 041 (kódy jazyků) a resumé apod. Jaký typ resumé apod. se zapisuje do 041 $b (a vyplňují se příslušné poznámky)? Myslí se tím resumé celého dokumentu, nebo se kód vyplňuje, i když mají resumé pou... 041, 546 XXX Schváleno
354 Jaký kód se uvádí v poli 008 na pozici 38 (= modifikace záznamu) při popisu knihy, která je tištěná švabachem. 008/pozice 38 XXX Schváleno
380 Jak se správně zpracuje příjmení spisovatele G.Garcia Marquez - GARCIA MARQUEZ nebo MARQUEZ,G.G.? Děkuji. XXX Schváleno
391 Do kterého pole se v Unimarcu píše věnování, které je uvedeno na titulním listě ve formě: Věnováno mému dědečkovi a mamince. Konkrétně se jedná o titul: Václav Žmolík: Po Česku. ISBN:978-80-86212-73-9... XXX Schváleno
730 Přepis čínštiny. Pokud je v knize uveden český přepis čínského originálu, má se použít v poli 240 tento český přepis nebo se dává přednost přepisu anglickému? Např.u knihy Kdopak se baví (autor Liou Č... 130, 240, 730 XXX Schváleno
725 Platí u vysokoškolských kvalifikačních prací stejné prameny popisu jako u monografií? Nebo je pramenem popisu celý dokument (tedy zda je možno použít např. vročení nebo místo z úvodu apod. bez použití... 264 XXX Schváleno
425 Podle jakého pravidla se máme řídit při katalogizování zákonů, které jsou aktualizovány. Některé publikace jsou zpracovány jako monografie, některé jako integrační zdroje. Např. jako monografie Nemoce... XXX Schváleno
454 Tibetské písmo: ve 2. vydání příručky „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky" je na s. 45 u doporučení pro přepis tibetského písma věta „Doporučuje se tedy spolu s Wylieho transliterací... XXX Schváleno
513 Publikace "Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci, ISBN 978-80-7368-470-9" byla vydána v roce 2007, druhé vydání 2010. Druhé vydání ovšem obsahuje shodné ISBN s prvním vydání. Má se... XXX Schváleno
506 Dotaz smazán, problematika byla řešena v předešlých dotazech. XXX Schváleno
500 Při stažení z NK jsme zjistili, že v poli 041h je uvedena nejdříve němčina a pak teprve angličtina. Podle pravidel má angličtina předcházet němčině. Příklad: 245a Archivy Atlantidy - zlato Tayoů : nov... XXX Schváleno
518 Dobrý den, prosím, jak se správně zapisuje v poli 260 (MARC21)jméno vydavatele, když název místa vydání se opakuje v i názvu vydavatele. Máse místo opakovat? Děkuji Hlaváčková XXX Schváleno
554 Dobrý den, potřebuji zaevidovat knihu od spisovatele Egona Hostovského, která je v arabštině. Jediný záznam latinkou a tudíž pro mě čitelný je slovo Missing, jinak vůbec nic. Podobný problém mám s jeh... XXX Schváleno
585 Zpracovávám dokumentární film, ve kterém mám souběžný název, souběžný podnázev i souběžný název části. Údaje o odpovědnosti jsou jen v češtině. Podnázev se vztahuje k hlavnímu názvu. Jak správně zapsa... XXX Schváleno
636 Aukční katalogy katalogizovat jako monografie nebo jako periodika? Většinou mají pořadové číslo a vydávání není ukončeno, ale nevychází pravidelně a bývají zaměřené na určité téma (šlo by použít jako ... XXX Schváleno
662 Pokud máme souběžné názvy, podnázvy i údaje o odpovědnosti zapíšeme pole 245 $aNázev : $b podnázev $c údaj o odpovědnosti = Souběžný název : souběžný podnázev / souběžný údaj o odpovědnosti XXX Schváleno
701 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na změnu jména). XXX Schváleno
712 Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při katalogizaci, jestliže přebírám ze Souborného katalogu Čr záznam, který je AACR2. Je nutné tento záznam opravit podle RDA? Při naší první sklizni (6.10.201... XXX Schváleno
703 Paperback edition. Občas autoři zahraniční literatury označují výtisk jako paperback edition. Máme ho vnímat jako dotisk, nebo jako nové vydání? Teoreticky totiž není jasné, zda došlo k nějakým změnám... 250 XXX Schváleno
728 Dobrý den, existuje v ČR norma, která by určovala počet zkatalogizovaných knih za 1 hodinu? Děkuji. XXX Schváleno
724 ISBN v letech 2000-2006. V metodice se píše: "Od roku vydání 2007 jsou platná pouze 13místná ISBN! Pokud je v publikaci uvedeno jen 10místné ISBN, považuje se za chybné a zapíše se do $z. 10místná ISB... XXX Schváleno
490 Kdy je v poli 245 u podpole "n" vhodné použít opakovaného výskytu podpole, a kdy číslování umístit do jednoho výskytu? Jaká je pak mezi jednotlivými údaji interpunkce? Příklady: Vol. I, Partie 2 Book ... 245 XXX Schváleno
39 Vynechává se v nakladatelských údajích u jména nakladatele úvodní mluvnický člen? Návrh řešení: Jméno nakladatele má být zapsáno v nejkratší srozumitelné formě. Úvodní mluvnické členy se tedy v... 260 $b XXX Schváleno
846 Chci se zeptat zda se v latinském jazyce přepisuje V na U, kdy ano a kdy ne, liší se to u starých a nových tisků? Mám ve svých vlastních poznámkách napsáno, že po roce 1800 se to má přepisovat a do po... 245, 246 XXX Schváleno
156 Jak rozlišovat nakladatele Ikar, Knižní klub, (Euromedia Group-Ikar, Euromedia-Knižní klub)? Byly to původně samostatné subjekty Ikar, Knižní klub, které později připadly pod společnost Euromedia Grou... 260 $b, 928 XXX Schváleno
227 Jak se správně uvádí zkratka sine loco ? [S.l.] uvádí AACR2, na stránkách NK se objevuje s.l., totéž uvádí dr. Stöcklová v publ."Specifikace údajů pro zprac. monografií". Vzhledem k tomu, že jde o aut... 260 $a XXX Schváleno
451 Dobrý den, při nákupu se nám dostaly dvě knihy, jedna je 1. vyd. z roku 2006, druhá je dotisk 1. vyd. z roku 2009. Knihy jsou naprosto shodné, včetně ISBN. Vytváří se při zpracování nový záznam, nebo ... XXX Schváleno
181 Publikace: Katedra historie. Informační příručka. Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 2001. Ve Vašem zpracování v poli 210 uvedena Univerzita Palackého, Filo... XXX Schváleno
449 Jak se píše nečíslovaná subedice v poli 490? Používají se další podpole a nebo se píše do stejného podpole a za tečku? Z příkladů ani z komentáře to zcela jasně nevyplývá. 490 XXX Schváleno
416 Jak je to přesně s druhem dokumentu ve formátu MARC21? U kterých druhů se vyplňuje a u kterých ne? V manuálech nacházím rozporuplné informace. Jedinou jasnou informaci, kterou se mi podařilo zjistit, ... XXX Schváleno
823 Editor z hlavní strany je zároveň autorem. Příklad. U kolektivních monografií a sborníků se stává, že mají na titulní straně uvedeno: Jaroslav Vomáčka (ed.) bez dalších jmen. Z obsahu ale zjistíme, že... XXX Schváleno
90 Jaký kód bude zapsán v návěští na 6. pozici je-li obecným označením druhu dokumentu tj. v poli 200 $b hodnota "hmatové písmo"? Návrh řešení: Postupuje se stejně jako u mikrodokumentů tj. pro hm... XXX Schváleno
853 Pokud chci stažený záznam použít pouze jako základ pro vytvoření záznamu jiného vydání knihy, musím v tomto případě ze staženého záznamu vymazat pole 035? 035 XXX Schváleno