Dotaz #359

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 11. 2007
MARC 21 300 $a
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. listopadu 2007

Charakteristika problému

Zápis údajů o rozsahu dle pravidla AACR2R 1.10C2a) v MARC21 pole 300$a

Návrh řešení:
1) 300 ## $a12 diapozitivů, 1 zvuková kazeta, 1 příručka pro učitele (tj. všechny části do jednoho $a)

2) 300 ## $a12 diapozitivů,$a1 zvuková kazeta,$a1 příručka pro učitele (tj. pro každou část jedno $a)

V MARC21 manuálu jsem nenašla jednoznačné řešení, osobně bych se přikláněla spíše k variantě 1)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Dotaz se týká zápisu údajů o rozsahu u smíšeného díla – viz 1.10C2 AACR2R, MARC 21/300, UNIMARC/215.

Podle schválených českých interpetací rozhoduje o výběru metod, doporučených v tomto pravidle pod body a), b), c) katalogizátor, a to podle charakteru popisné jednotky.

Příklady:

Zápis rozsahu jednotlivých částí, náležejících k různým druhům dokumentů – v jednom podpoli $a (viz Maxwells handbook for AACR2R (Chicago : ALA, 2004) - příklad v pravidle 1.10C

MARC 21
$a12 diapozitivů, 1 zvuková kazeta, 1 příručka pro učitele ;$cv pouzdře 18 x 25 x 19 cm

UNIMARC
$a12 diapozitivů, 1 zvuková kazeta, 1 příručka pro učitele$dv pouzdře 18 x 25 x 19 cm

Zápis rozsahu jednotlivých částí, náležejících k různým druhům dokumentů (pokud je vyžadován popis každé jednotky) – v opakovatelném poli MARC 21/$300, UNIMARC/$215.

MARC 21
$a46 diapozitivů :$bvše barev.
$a1 zvuková kazeta (60 min.) :$banalog

UNIMARC
$a46 diapozitivů$cvše barev.
$a1 zvuková kazeta (60 min.)$canalog

Zápis rozsahu velkého počtu nesourodých částí dokumentů – nahradí se obecným výrazem v $a

MARC 21
$a27 různých kusů ;$cv krabici 20 x 20 x 6 cm

UNIMARC
$a27 různých kusů$dv krabici 20 x 20 x 6 cm

Zápis rozsahu různých částí jedné sbírky dokumentů (např. textové)

MARC 21
$a1 portfolio (19 s., 32 l. volných příl.) ;$c32 cm

UNIMARC
$a1 portfolio (19 s., 32 l. volných příl.)$d32 cm

Návrh řešení

Dotaz se týká zápisu údajů o rozsahu u smíšeného díla – viz 10.C2 AACR2R, MARC 21/300 $a, UNIMARC/215 $a.
Podle schválených českých interpetací rozhoduje o výběru metod, doporučených v tomto pravidle pod body a, b, c katalogizátor, a to podle charakteru popisné jednotky.

Příklady:

Zápis rozsahu jednotlivých částí, náležejících k různým druhům dokumentů – v jednom podpoli $a(viz Maxwells handbook for AACR2R (Chicago : ALA, 2004) - příklad v pravidle 10.C

$a12 diapozitivů, 1 zvuková kazeta, 1 příručka pro učitele ;$cv pouzdře 18 x 25 x 19 cm

Zápis rozsahu jednotlivých částí, náležejících k různým typům dokumentů (pokud je vyžadován popis každé jednotky) – v opakovatelném poli MARC 21/300$a, UNIMARC/215$a.

$a46 diapozitivů :$bvše barev.
$a1 zvuková kazeta (60 min.) :$banalog

Zápis rozsahu velkého počtu nesourodých částí dokumentů – nahradí se obecným výrazem v $a

$a27 různých kusů ;$cv krabici 20 x 20 x 6 cm

Komentáře

S tímto řešením souhlasím. Ale zrovna dnes jsem měla příklad, kdy ve společných deskách byl text (1 složka) a k tomu volně vložené listy s nákresy. Do jakého podpole a jak se zapíše "vše v pevných deskách". Já jsem zapsala: 300$a19 s. ; $c32 cm ; Vše v pevných deskách +$e32 volně vložených příl. Nejsem si jista, zda je to správně.
15. 11. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena