Dotaz #554

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 08. 2012
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 14. září 2012

Charakteristika problému

Dobrý den, potřebuji zaevidovat knihu od spisovatele Egona Hostovského, která je v arabštině. Jediný záznam latinkou a tudíž pro mě čitelný je slovo Missing, jinak vůbec nic. Podobný problém mám s jeho díly v japonštině.

Návrh řešení:
Základní údaje opsat ze stejného titulu v češtině.

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 13.12.2021:

Při katalogizaci nemůžeme používat popisné údaje z jiného vydání.
(Znamenalo by to, že bychom pak použili např. i údaje o místu vydání a nakladateli z českého vydání?)

Údaje zapsané v nelatinkových písmech přepisujeme podle instrukce Transliterace nelatinkových písem , vystavené na stránkách Národní knihovny.
Není vhodné používat jiné typy transkripce než doporučené, jinak by se bibliografické záznamy v souborném katalogu i autoritní údaje v souborech autorit rozcházely.

U arabštiny a japonštiny by byl přepis pro katalogizátora bez znalosti jazyka značně obtížný, je proto vhodné požádat o pomoc odborníky. Nejlepší je obrátit se s dotazem přímo na některou vysokou školu, na níž se jazyk vyučuje.
Pozor na to, že u většiny jazyků existuje více možností přepisu (přinejmenším jeden český a jeden používaný mezinárodně; mnohem běžnější je ale situace, kdy přepisů je ještě víc).
Pro odborníky většinou není problém použít kteroukoli z běžných variant, ale bez výslovného upozornění použije každý tu transkripci, které on sám dává přednost.
Je tedy nutné je UPOZORNIT NA POŽADOVANÝ TYP TRANSKRIPCE.
Při transkripci je vhodná přímá spolupráce katalogizátora s odborníkem na jazyk; nestačí předat knížku a požádat o přepis. Arabista nebo japanista nemusí mít zkušenosti s katalogizací a s tím, jaké údaje a v jaké formě se uvádějí, ze kterého místa dokumentu se přebírají apod.

   

Návrh řešení

Při katalogizaci nemůžeme používat popisné údaje z jiného vydání.
(Znamenalo by to, že bychom pak použili např. i údaje o místu a nakladateli z českého vydání?)

Údaje zapsané v nelatinkových písmech přepisujeme podle Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky (vydala Národní knihovna ČR, 1. vyd. v r. 2004, 2. doplněné vyd. v r. 2006).
Není vhodné používat jiné typy transkripce než doporučené, jinak by se bibliografické záznamy v souborném katalogu i autoritní údaje v souborech autorit rozcházely.

Pro arabštinu konkrétně to znamená, že přepisujeme podle učebnice:
FLEISSIG, J. – BAHBOUH, Ch.: Základy moderní spisovné arabštiny

Japonštinu transkribujeme podle modifikovaného Hepburnova sytému; dostupné např. zde:
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/japanese.pdf

Vzhledem k tomu, že v těchto případech by byl přepis pro katalogizátora bez znalosti příslušného jazyka značně obtížný, je vhodné požádat o pomoc odborníky. Nejlepší je obrátit se s dotazem přímo na některou vysokou školu, na níž se jazyk vyučuje.
Pozor na to, že u většiny jazyků je více možností přepisu (přinejmenším jeden český a jeden používaný mezinárodně; mnohem běžnější je ale situace, kdy přepisů je ještě víc).
Pro odborníky většinou není problém použít kteroukoli z běžných variant, ale bez výslovného upozornění použije každý tu transkripci, které on sám osobně dává přednost. Je tedy nutné je UPOZORNIT NA POŽADOVANÝ TYP TRANSKRIPCE.
Při transkripci je vhodná přímá spolupráce katalogizátora s odborníkem na jazyk; nestačí předat knížku a požádat o přepis. Arabista nebo japanista nemusí mít zkušenosti s katalogizací a s tím, jaké údaje a v jaké formě se uvádějí, ze kterého místa dokumentu se přebírají apod.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena