Dotaz #472

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2010
MARC 21 020
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. března 2010

Charakteristika problému

Dobrý den! Přišla nám do knihovny anglická kniha, v níž je uvedeno i ISBN elektronické verze. Co máme zapsat do závorky za ISBN, naležející elektronické verzi knihy, abychom charakterizovali, k čemu ISBN patří? Když je brož. a váz., tak k elektronické verzi je co? Je vhodné toto ISBN do záznamu uvádět?

Rozhodnutí o řešení

NEPLATNÉ ŘEŠENÍ.
K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál, doporučující popisovat verze na pevném nosiči a verze přístupné online na samostatných záznamech. Materiál je dostupný zde:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Pokud popisujeme tištěnou i online verzi na jeden společný záznam (v záznamu tedy je odpovídající pole 856), uvedeme ISBN online zdroje do dalšího výskytu pole 020 (MARC 21) / 010 (UNIMARC). V závorce za ISBN bude poznámka (e-book) nebo (online).

Pokud se rozhodneme pro samostatný záznam na tištěnou i elektronickou verzi, do pole 020/010 patří jen ta čísla ISBN, která se k popisované verzi vztahují.
Budeme-li v záznamu zapisovat pole 776 - propojení na vydání na jiném nosiči (MARC 21) / 452 (UNIMARC), bude příslušné ISBN uvedeno zde, v podpoli $z.

K popisu různých verzí dokumentů podrobněji viz příručka:
BENEŠOVÁ, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. Praha : Národní knihovna České republiky, 2009, s. 49-53

Návrh řešení

Pokud popisujeme tištěnou i elektronickou (online) verzi na jeden společný záznam, uvedeme ISBN do dalšího výskytu pole 020 (MARC 21) / 010 (UNIMARC). V závorce za ISBN bude poznámka: (e-book)

Pokud se rozhodneme pro samostatný záznam na tištěnou i elektronickou verzi, do pole 020/010 patří jen ta čísla ISBN, která se k popisované verzi vztahují.
Budeme-li v záznamu zapisovat pole 776 - propojení na vydání na jiném nosiči (MARC 21) / 452 (UNIMARC), bude toto ISBN uvedeno zde, v podpoli $z.

K popisu různých verzí dokumentů podrobněji viz příručka:
BENEŠOVÁ, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. Praha : Národní knihovna České republiky, 2009, s. 49-53

Komentáře

Dotaz se týká pouze toho, zda je vhodné při popisu tištěné knihy uvádět ISBN elektronické verze a pokud ano, jakou použít vysvětlivku v kulatých závorkách.
V záznamu pro tištěnou knihu patří do pole 020 (MARC 21) / 010 (UNIMARC) ISBN tištěné verze.
ISBN elektronické online verze, které je uvedeno v knize, je vhodné uvést do dalšího výskytu pole 020/010 pouze tehdy, jestliže katalogizátor doplní do záznamu i informaci o elektronickém umístění a přístupu k elektronické verzi v poli 856. V tomto případě ISBN online verze má v kulaté závorce vysvětlivku (e-book) nebo (online).
Pokud pole 856 není v bibliografickém záznamu uvedeno, není vhodné uvádět ani ISBN online verze.

Bylo by užitečné uvést příklad zápisu ve formátu MARC 21 a UNIMARC.

18. 03. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena