Dotaz #454

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 10. 2009
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. října 2009

Charakteristika problému

Tibetské písmo: ve 2. vydání příručky „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky“ je na s. 45 u doporučení pro přepis tibetského písma věta „Doporučuje se tedy spolu s Wylieho transliterací použít doplňující Kolmašovu transkripci, která výrazně napomůže orientaci českému uživateli.“
Která transliterace se tedy používá v bibliografickém záznamu?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při popisu se používá Wylieho transliterace.
V autoritních záznamech se doporučuje Kolmašovu českou transkripci zapsat jako odkaz.
V bibliografickém záznamu je možno (s přihlédnutím k potřebám příslušné instituce) zapsat variantní název v Kolmašově transkripci v poli 246 (MARC 21) / 517 (UNIMARC).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena