Dotaz #636

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 31. 12. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. února 2016

Charakteristika problému

Aukční katalogy katalogizovat jako monografie nebo jako periodika? Většinou mají pořadové číslo a vydávání není ukončeno, ale nevychází pravidelně a bývají zaměřené na určité téma (šlo by použít jako název díla). V SKC se objevují obě varianty zpracování.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

V zásadě by pro aukční katalogy mělo platit totéž, co pro jiné dokumenty. Tj. jedná-li se o číslovanou řadu a všechny svazky vycházejí pod stejným názvem, popisujeme katalog jako periodikum. Pokud mají jednotlivá čísla rysy monografie, zejména významný vlastní název, popisujeme je monograficky.
V případě nevýznamných změn názvu, nebo když se spíše než o vlastní název čísla jedná o tematické vymezení obsahu, obvykle sérii aukčních katalogů přednostně popisujeme jako seriál a o tematických názvech se zmiňujeme pouze v poznámce (v případě potřeby lze použít i pole 246 nebo 740).

Ve sporných případech bude mnohdy záležet i na rozhodnutí katalogizátora.

U aukčních katalogů je třeba zejména dbát na to, aby byla správně zjištěna a zapsána korporace (většinou aukční síň, antikvariát apod.), která bude uvedena jako hlavní záhlaví v poli 110.

Toto je obecné doporučení - přestože aukční katalogy mají řadu společných rysů, nebylo by vhodné stanovovat samostatnou kategorii „aukční katalog“ a jednoznačně určit pro všechny jednotný způsob popisu.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena