Dotaz #423

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 02. 2009
MARC 21 520
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. března 2009

Charakteristika problému

U řady zpracovávaných cizojazyčných publikací lze přetáhnout anotaci v "jejím" jazyce (nejčastěji angl., něm.)z jiných katalogů, např. Congress Library, Deutsche Nationalbibliothek ad. Neporušujeme tím pravidlo, že poznámky a vysvětlivky by měly být vždy v češtině? (Překládání anotací by ovšem velmi zdržovalo katalogizaci.)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Podle AACR2R by měla anotace být v jazyce katalogizační agentury, tj. v našem případě česky.
Text anotace v cizím jazyce uvádíme v poli 520 (MARC 21) / 330 (UNIMARC), v obou případech s druhým indikátorem „9“. Tato pole budou v podpoli $9 obsahovat kódovaný údaj o jazyce anotace.
Použití prvního indikátoru se nemění.

Příklady:

MARC 21
520 2# $a Český text
520 29 $a English text $9 eng

UNIMARC
330 ## $a Český text
330 #9 $a English text $9 eng

 

Návrh řešení

Anotaci můžeme uvést v jiném jazyce než v češtině v tom případě, kdy se jedná o citační poznámku. Tj. text anotace bude v uvozovkách a po dvou pomlčkách následuje údaj o prameni, ze kterého bylo citováno.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ BUDE DOPLNĚNO PO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO JMENNÉ ZPRACOVÁNÍ V KVĚTNU 2009.

Komentáře

1) V poslední větě by mělo být správně uvedeno ... po pomlčce (nebo dvou spojovnících) následuje ... 2) jestli jsem spravně pochopila Stanovisko odp. prac. bude ve výše uvedených případech zapsáno např. "text anotace v němčině"--Deutsche Nationalbibliothek. 3) bude stejné doporučení platit i pro záznamy VŠ prací, kde zapisujeme anotaci zpravidla v češtině a angličtině? Pokud ano, co v tomto případě uvést jako údaj o prameni?
23. 03. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena