Dotaz #490

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 08. 2010
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. září 2010

Charakteristika problému

Kdy je v poli 245 u podpole "n" vhodné použít opakovaného výskytu podpole, a kdy číslování umístit do jednoho výskytu? Jaká je pak mezi jednotlivými údaji interpunkce? Příklady: Vol. I, Partie 2 Book 1, Tasks 1-24 Sv. 3, Část 8-9

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pravidla se zabývají situací, kdy následuje hierarchicky za sebou několik dílů/svazků apod. (podobně jako u edic, u kterých existuje několik podřad).
V této souvislosti se řeší i možnost, že na některých úrovních svazky/podřady nemají označení, ale pouze název.

Zápis vypadá takto:
Před (obvykle číselným nebo písmenným) označením části je tečka, mezi označením a názvem části je čárka.
Pokud části nemají číselné/písmenné (apod.) označení, ale pouze vlastní názvy, je tečka před názvem části.

Příklady:
Turistické cíle. Díl 1, Hory v České republice. Svazek 3, Krkonoše
Turistické cíle. Hory v České republice. Krkonoše

-------------------------

Případy, kdy na některé úrovni neexistuje název, ale pouze číslo/jiné označení, se výslovně neřeší v AACR2, v ISBD ani v interpretacích Library of Congress.

Nabízejí se dvě možnosti, odvozené z příkladů v jednotlivých standardech, případně z instrukcí námi používaných databází.
V zásadě lze zvolit podle potřeby kteroukoli z nich (závisí na složitosti uváděných údajů, případně na možnostech knihovního systému). Tyto varianty by neměly působit větší problémy ani při zasílání záznamů do Souborného katalogu ČR.

A.
V novém konsolidovaném vydání ISBD (česky nevyšlo, anglická verze zde: http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf) je u pravidla 1.1.4.6.1. třetí příklad: „Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh series. Sheet 145, Banbury“.
To se shoduje i s formulací v manuálu MARC 21, kde je u pole 245, podpole $p uvedeno: „Podpole $n a $p jsou opakovatelná pouze tehdy, pokud následují za podpolem $a, $b, $n nebo $p.“
V manuálu MARC 21 je u podpole $p i další příklad:

245 10 $a Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde,
              Infektionskrankheiten und Hygiene. $n 1. Abt. Originale.
              $n Reihe B, $p Hygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene,
              präventive Medizin.

To by znamenalo, že i jednotlivá označení svazků, ke kterým se neváže žádný vlastní název, je vhodnější zapisovat do samostatných výskytů podpole $n (MARC 21) / $h (UNIMARC)

Turistické cíle. Díl 1. Svazek 3, Jizerské hory a Krkonoše

MARC 21
245 10 $a Turistické cíle. $n Díl 1. $n Svazek 3, $p Jizerské hory a Krkonoše

UNIMARC
200 1# $a Turistické cíle $h Díl 1 $h Svazek 3 $i Jizerské hory a Krkonoše

B.
Jediné dostupné instrukce na mezinárodní úrovni, ve kterých se o problému hovoří výslovně, jsou pokyny OCLC (http://www.oclc.org/bibformats/en/2xx/245.shtm). Zde se doporučuje dvojí číslování jdoucí za sebou (na různé hierarchické úrovni) zapisovat do jednoho výskytu podpole $n a oddělovat čárkou.

Zápis by pak vypadal takto:
Turistické cíle. Díl 1, svazek 3, Jizerské hory a Krkonoše

MARC 21
245 10 $a Turistické cíle. $n Díl 1, svazek 3, $p Jizerské hory a Krkonoše

UNIMARC
200 1# $a Turistické cíle $h Díl 1, svazek 3 $i Jizerské hory a Krkonoše

------------------------------
------------------------------

Jestliže ovšem části nemají žádné vlastní názvy a jsou odlišeny pouze číslem/označením svazků, je vhodnější vytvořit pokud možno jeden souborný záznam.

Namísto:
245 10 $a Turistické cíle. $n Díl 1, $p Hory v České republice.
              $n Svazek 3

by tedy bylo např.:
245 10 $a Turistické cíle. $n Díl 1, $p Hory v České republice
300 ## $a 5 sv.

Namísto:
245 10 $a Turistické cíle.$n Díl 1, svazek 3
(nebo: 245 10 $a Turistické cíle.$n Díl 1. $n Svazek 3)
by bylo např.:
245 10 $a Turistické cíle
300 ## $a 15 sv.

   

Komentáře

Není mi jasné, proč v příkladu ad A Zentralblatt .. je uvedeno $n 1. Abt. Originale. a nikoliv $n 1. Abt., $p Originale. Ad B, příklad na konci, podotýkám praktickou poznámku, že v některých knihov. systémech je takový souborný záznam problematický (vzhledem k půjčování i k identifikaci jednotlivých svazků). Kromě toho mi není jasné, jak u takového záznamu lze zjistit počet stran, rok vydání apod. např. u dílu 1, svazku 3.
31. 08. 2010 12:00
Příklad je ocitován přesně podle manuálu MARC 21. (Podrobnější vysvětlení k příkladu není, pravděpodobně se zde považuje výraz "Originale" za součást označení svazku.)
Poslední odstavec (pod čarou) se nevztahuje k bodu B; provedla jsem dodatečně menší grafickou úpravu, abych to zdůraznila. Jedná se spíš o obecný pokyn vztahující se k celé problematice.
Souborný záznam se vytváří, jestliže to systém umožňuje (proto je zde použit výraz „pokud možno“).
Problematika zaznamenávání počtu stran, roku vyd. apod u jednotlivých svazků se vztahuje na všechny případy, kdy se popisuje na souborný záznam – tedy na popis periodik a většiny vícesvazkových děl, jako jsou např. slovníky. U ročenek ani u vícesvazkových monografií se obvykle počty stránek pro jednotlivé svazky nevypisují. Pokud je to z nějakého důvodu zapotřebí, lze údaje k jednotlivým svazkům uvést v poznámce. (K souborným záznamům vícesvazkových monografií viz též dotaz 323.)
-- J.Přibylová, NK ČR
31. 08. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena