Dotaz #823

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 10. 2022
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. listopadu 2022

Charakteristika problému

Editor z hlavní strany je zároveň autorem. Příklad. U kolektivních monografií a sborníků se stává, že mají na titulní straně uvedeno: Jaroslav Vomáčka (ed.) bez dalších jmen. Z obsahu ale zjistíme, že Jaroslav Vomáčka je také autorem několika příspěvků a i předmluvy, že je to spíš takový hlavní autor. Kam ho zapíšeme? Do 100 jako by byl jedním ze skupiny autorů, nebo do 700 jako by byl jenom editor uvedený na hlavním prameni popisu?

Návrh řešení:
Kdyby do 100, měl by pak mít asi i dva kódy role a zároveň by měla být v záznamu poznámka (500 nebo 588)

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

U sborníků bývá editor často zároveň autorem některého z příspěvků. Není-li to výslovně uvedeno i na prameni popisu, při volbě záhlaví se k tomu nepřihlíží.

Při volbě záhlaví se řídíme předepsanými prameny popisu. Pokud je tedy na hlavním prameni popisu uveden pouze editor, údaje o dalších autorech nedohledáváme (s výjimkou ilustrátorů a překladatelů), pole 100 v záznamu nebude a editora zapíšeme do pole 700. *)
Podrobněji viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, pole 100/700, kapitola A. Volba selekčního údaje.

---------------------------
---------------------------

*) Pokud by se na prameni popisu výjimečně objevila informace, která by byla vysloveně zavádějící (nejčastěji to bývá opačná situace: osoba uvedená na titulní stránce bez dalších údajů, čili považovaná za přímého autora, je ve skutečnosti editor), upřesníme to obvykle v poznámce a v souladu s tím stanovíme i hlavní/vedlejší (viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, pole 245).

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena