Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
828 Jakým způsobem uvádět překladatele pokud v dokumentu nacházím na rubu titulního listu informaci o copyrightu s slovem translation a v tiráži nacházím frázi (např. z anglického originálu The spinning h... 245, 500, 700 MON Schváleno
349 U publikací v angličtině máme často uvedeno "first published" nebo "first edition". Pokud je v publikaci edition, tak zahraniční knihovny (Kongresová knihovna) uvedou 1st ed. do údajů o vydání. Pokud ... MON Schváleno
344 Dobrý den, prosím o zodpovězení jednoho dotazu. Jakým způsobem má být zkatalogizován dokument, kde není uveden žádný hlavní název. Na titulním listě jsou pouze názvy jednotlivých částí dokumentu. Děku... 245, 740 XXX Schváleno
370 Katalogizujeme knihy vydané ve Vídni v letech 1896-1919. Jak se správně uvádí místo vydání publikace, která vyšla na území Rakousko-Uherska ? Země vydání je : 1. Rakousko nebo 2. Česká republika před ... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
232 Jak se zapíše místo vydání, když na titulní stránce je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině a v tiráži je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, Moyzesova 20, 010 26 Žilina? 210 $aV Žil... 260 $a XXX Schváleno
247 Pokud se vracíme ke starším záznamům a doplňujeme např. pole 072 a pole 650, popřípadě opravíme v záznamu pouze překlepy jaká podpole se vyplňují v poli 040? Je správné např. 040 $a KVG001 $b cze $d K... LDR/05, 040 XXX Schváleno
766 Existuje příklad, kdy se v poli 008 v ilustracích použije hodnota „m", tedy zvukové záznamy? Nikdy jsem se nesetkala se záznamem knihy, který by to obsahoval, a možná se to ani nevyužívá. Jak se zap... 008, 300 XXX Schváleno
236 Použití pole 040 $c (agentura převádející záznam do strojem čitelné podoby) - v záznamech NKP je zpravidla vyplněno pouze $a, zatimco v záznamech přebíraných z Library of Congress je vyplněno $a i $c ... 040 $c XXX Schváleno
804 Dobrý den, potřebuji poradit, jakým způsobem zkatalogizovat Katalogy výstav diplomových prací. Jedná se o samostatně vydané čtyřstranné katalogy výstav z let 2011-2015, které původně vyšly samostatně,... 245 XXX Schváleno
738 Jak zapsat údaj o dvou přidělených ISBN u knihy vydané v koedici? Každý vydavatel přidělil ISBN sám za sebe, kniha má proto dvě ISBN. Moc děkuji Návrh řešení: 020 $a 1.ISBN $q(vydavatel č.1 ;$q... 020 MON Schváleno
251 Ráda bych se zeptala, jak se řeší popis dokumentu - zvratného výtisku, který obsahuje z druhé (zvratné) strany stejný dokument v jiné jazykové mutaci - jde o velmi částou variantu úpravy "vydání" např... 300, 246, 500 XXX Schváleno
132 Jak postupovat v případě, když autor publikuje svoje dílo pod iniciálami? Tzn., když v poli 200 bibliografického záznamu jsou uvedeny iniciály. Jak postupovat při vytvoření autoritního záhlaví, respek... AUT Schváleno
9 Správný zápis původců (se stejnou nebo s odlišnou autorskou rolí) odpovědných za edici XXX Schváleno
225 Katalogizujeme knihu: Březinová, Taťana : Křižovatky žen Kniha obsahuje 2 novely a to, Samý makový koláček a Dapokl. Chtěly bychom, aby kniha byla vyhledatelná pod každým z těchto názvů. Nevíme přesně... 505 XXX Schváleno
43 Jak se popisuje vicejazycny slovnik, co se tyce indikatoru a vyberu podpoli? Je povazovan za original nebo za preklad? Napr. Anglicko-český a česko- anglický slovník ekologie a životního prostředí = E... 041 XXX Schváleno
215 Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na LDR Návěští, a to na 05 Status záznamu. Víme, že při katalogizaci nových knih se používá abecední kód n. Jaký abecední kód se používá při RETRO vkládání? V někter... 05 XXX Schváleno
116 Zápis železničních tratí 651 VEC Schváleno
220 Dotaz zodpovezen primo mailem (vzhledem k potrebe ujasneni problemu) MON Schváleno
102 Zápis kódu země při katalogizaci produkce vyslanectví, konzulátů atd. Návrh řešení: Zápis kódu země v poli 102 by měl odpovídat místu vydáni díla v poli 210 $a. a)produkce českých vyslanectví,... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
82 Na titulní stránce je uvedeno: Rok mezi Přeloučí a Prahou Kus komedie českého života Autor Nejmenovaný Použije se při katalogizaci tohoto dokumentu pravidlo AACR2 21.5C. V jaké formě bude stanoveno zá... 245 $c, X00 MON Schváleno
716 Jaká počáteční písmena se píší u označení a názvů částí v poli 505? Patří do označení části skutečně malé písmeno („volume 1"), i když se např. v poli 245 u označení části (podpole $n) zapisuje velk... 505 XXX Schváleno
660 Pokud je v publikaci uveden pouze datum copyrightu (c2013) a datum reprintu (1946), zapíšu do 008 t20132013 r20131946 008, 264 XXX Schváleno
23 Jak se správně zapíší údaje o vydání, je-li dílo dotiskem? MON Schváleno
702 Nakladatel převzatý jiným, jak jej uvádět? Typický příklad: Na titulní straně uvedeno: CRC Press, Taylor & Francis Group a navíc i Chapman & Hall Book. Které pravidlo má přednost: piš, co vidíš, nebo ... 264 XXX Schváleno
415 Prosím o zodpovězení ještě jednoho dotazu, které se týká ukládání nakladatelů a tiskařů. Katalogizuji převážně staré a vzácné tisky a zajímá mě, zda v údajích o nakladatelích mohu uvést nakladatele ve... 260 XXX Schváleno
546 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám uvádět správně pole LKR v ALEPHu, když katalogizuju články za časopisů. Děkuji Julie Vaicová, knihovna Právnické fakulty UK. LKR XXX Schváleno
527 Jak zapsat chybně přidělené ISBN do pole 773? 773 ANL Schváleno
4 Používání interpunkce při zápisu údajů ve formátu UNIMARC XXX Schváleno
788 "z cyklu" a kdy ho používat. Zdravím. Kdy použít propojení "z cyklu" a kdy to není nutné? Je možné ho používat vždy, i když je na pramenech popisu vše jasně jasně patrné? Např.: Pán prstenů. II, Dvě v... 787 MON Schváleno
509 Dobrý den. Uvádí se, prosím, u roku vydání stále označení copyrightu? Z Tábora z firmy Clavius nám přišly aktualizace a v nich je možnost hromadného mazání "c" u roku vydání. Děkuji 260 MON Schváleno
465 Dobrý den, prosila bych o radu k tomuto typu knih. Konkrétně titul Princezna: knížka na rok 2010. Jak naložit s údajem nad názvem Disney.Princezna. Jedná se o edici, nebo se zapisuje do pole 700 sutor... 100, 110, 490, 700, ... MON Schváleno
505 Co znamená výraz „reissued"? Nové vydání nebo dotisk? 250 MON Schváleno
280 Na titulní stránce je uvedena fráze "kolektiv autorů" (zapíší do 245$c). V tiráži jsou jmenovitě uvedeni 3 autoři (zapíši do 500$a). Otázka: bude hlavním záhlavím název (vycházím z údajů na titulní st... 245, 500, 7XX XXX Schváleno
783 Dobrý den, není mi jasný katalogizační záznam titulů z řady Timovy tipy (vydal Dobrovský, 2021). Zejména se jedná o název uvedený na titulním listě - Timovy tipy a pod tím např. Míváš často vztek (aj.... 245, 490, 787, 830 XXX Schváleno
15 Pořadí a zápis poznámek ve formátu UNIMARC, používá-li knihovna pro zápis poznámek pouze pole 300 XXX Schváleno
402 Lze zapisovat úvodní mluvnické členy v poli 505 v podpoli "t"? V dotazu č. 207 se uvádí, že: "úvodní mluvnické členy se ve formátu MARC 21 vynechávají ve všech polích, která neřeší pomocí indikátorů p... 505 XXX Schváleno
399 Na titulní straně je uveden jediný původce (ilustrátor) Colonel Moutarde. Patří do primární, sekundární nebo alternativní int. odpovědnosti (pole 750, 751 nebo 752)? Konkrétně se jedná o titul:978-80-... 700 XXX Schváleno
395 Katalogizuji složky volných listů, které jsou nekompletní. Na tit. l. je někdy uveden počet listů, který do složky patří, někdy je součástí seznam listů. Patří do pole 215 teoretický nebo skutečný poč... 300 XXX Schváleno
734 Dobrý den, ve fondu máme druhotně svázané reklamní pohádky, Jednotlivé pohádky mají vlastní název, vydávaly je různé firmy, datace je jen odhadnutá. Jakým způsobem mohu tento svazek zpracovat? Moc děk... 245, 505 MON Schváleno
819 Divadlo x divadla, loutkové divadlo x loutková divadla …. : počítá se s tím, že se doplní poznámky o použití jednotlivých PH i v těchto a podobných případech, stejně jako byla doplněna např. u film x ... VEC Schváleno
185 Jaké obecné označení druhu dokumentu zvolit pro DVD obsahující film, textové informace a zvukové dokumenty? V NKC (SYS 001006016) je požito videozáznam, SNK používá elektronický zdroj. Návrh řeše... ELZ Schváleno
241 Věcné autority přebíráme z báze věcných autorit NK. Při zpracování regionální literatury nám někdy soubor věcných autorit NK nestačí. Lze vytvořit novou věcnou autoritu, aniž bychom do NK poslali návr... pole 6XX VEC Schváleno
211 Dotaz byl smazán. Problematika je řešena v ostatních platných materiálech. MON Schváleno
34 Definice pojmu mapa a plán pro věcný popis - pole 608 Pravidla AACR2R nerozlišují pojem mapa a plán. Slovník kartografického názvosloví, vydaný VÚGTK i vysokoškolská učebnice Geografická kartografie o... KAR Schváleno
207 Jak zapisovat názvy s mluvnickými členy v poli 765? 1) jako doposud do "šikmých pacek" <>story of... 2) nebo stejně jako v poli 246 - úvodní členy se nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně Návrh ... 7XX, 765 XXX Schváleno
204 ISMN XXX Schváleno
19 Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a". Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika č... XXX Schváleno
124 Na titulní strance je jméno nakladatele napsano Velkými písmeny celé, v tiráži je zapsáno jen s velkým počátečním písmenem,občas se stane že také velkými. Zajímá mě zdali se jméno má zapsat jen s počá... 260 $b XXX Schváleno
84 Zápis názvů klášterů 610 VEC Schváleno
38 Má se zapisovat ve fyzickem popisu pro název doprovodného materiálu v případě elektronických a zvukových dokumentů totožný termín jako se zapisuje ve fyzickém popisu u těchto dokumentů? Např. + 1 elek... 300 $e XXX Schváleno