Dotaz #402

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 10. 2008
MARC 21 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. října 2008

Charakteristika problému

Lze zapisovat úvodní mluvnické členy v poli 505 v podpoli "t"? V dotazu č. 207 se uvádí, že: "úvodní mluvnické členy se ve formátu MARC 21 vynechávají ve všech polích, která neřeší pomocí indikátorů počet znaků vyloučených z řazení." Indikátory v poli 505 počet vyloučených znaků sice neřeší, ale příklady v AACR (2.7B18) a "MARC21 Bibliografický formát"(pole 505) mluvnické členy na začátku obsahují. 505 00 $tAn accelerator design study ....

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Zápis úvodních členů ve formátu MARC 21 jsme řešili již v souvislosti s dotazem č. 207, který se týkal především zápisu úvodních členů v propojovacích polích.
Výsledkem bylo rozhodnutí, že úvodní mluvnické členy se ve formátu MARC 21 vynechávají ve všech polích, která neřeší pomocí indikátorů počet znaků vyloučených z řazení.
Podpole 505 $t je selekční (i propojovací) a při zápisu názvu včetně úvodního členu by bylo nutno vytvářet další pole (pro název bez zapsaného úvodního členu).
Přijatá česká interpretace praxi při zápisu úvodních členů v propojovacích polích i v některých typech vedlejších záhlaví zjednodušila a sjednotila.

Úvodní členy ale zůstávají jako součást názvu v podpoli 505 $a, toto podpole selekční není.

Komentáře

Se stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen by možna bylo dobré upřesit zda úvodní mluvnické členy zapisovat či vynechávat v 505 $a, které selekční není (tedy asi členy zapisovat)
14. 10. 2008 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena