Dotaz #349

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 29. 08. 2007
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. září 2007

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

U publikací v angličtině máme často uvedeno "first published" nebo "first edition". Pokud je v publikaci edition, tak zahraniční knihovny (Kongresová knihovna) uvedou 1st ed. do údajů o vydání. Pokud je v publikaci 1st published, údaj o vydání nevyplňují. Jsou výrazy "edition" a "published" po přeložení do češtiny na stejné úrovni (znamenají vydání?) a tudíž smíme používat obojí podle toho, co je uvedeno v publikaci? S prvním dotazem částečně souvisí i druhý. Týká se dotisků v anglických publikacích. Setkáváme se s různými výrazy, nejčastěji jsou to "impression", "printing", "reprinted". Znamenají všechny po přeložení "dotisk"? Například v anglické publikaci je na rubu titulní stránky "First published 2003" a pod tím " Second impression 2005". Jaké je správné řešení?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.

K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Návrh řešení

1. V katalogizační praxi v Národní knihovně jsou výrazy "first published" a "first edition" považovány za shodné.
Přihlíží se zde k faktu, že nakladatelé při stanovení údaje o vydání málokdy přihlížejí ke knihovnické terminologii a zvolené výrazy se různí, a že podstatné je označení vydání.
Údaj o vydání se zapisuje do příslušného pole ve formě, v jaké se v publikaci vyskytuje, s využitím povolených zkratek: 1st ed., 1st pub.

2. Pokud publikace v anglickém jazyce či vydané v zahraničí obsahují v pramenech popisu výrazy "impresion", "printing", "reprinted", jde o další náklad/kopie díla.
Tyto výrazy nelze sice považovat za ekvivalenty, existují mezi nimi malé významové rozdíly, v zásadě jde ale o totéž.
Podle slovníku terminologie v AACR2R jde v případě "impression" o přesnou reprodukci díla ze stejného originálu (přetisk), u malonákladových publikací o další požadovanou část nákladu téže publikace.
Výraz "reprinted" vyjadřuje, že další náklad téhož vydání obsahuje nepatrné (definované) formální odchylky, ale obsahově je vydání nezměněno.

Tato díla se zpracovávají jako dotisky. V případě potřeby je možné zapsat poznámku o dotisku v exemplářových údajích k bibl. záznamu, event. (nepovinnou) poznámku v poli MARC 21/500, UNIMARC/305.

Příklad:

Na rubu tit. s. uvedeno:
First published 2003
Second impression 2005

MARC 21

250 $a1st pub.
260 $a...$b...$d2003
500 $a2. dotisk 2005

UNIMARC

205 $a1st pub.
210 $a...$c...$c2003
305 $a2. dotisk 2005

Viz též dotazy č.23, 53, 60 v této databázi.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena