Dotaz #280

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 20. 02. 2006
MARC 21 245, 500, 7XX
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. března 2006

Charakteristika problému

Na titulní stránce je uvedena fráze "kolektiv autorů" (zapíší do 245$c). V tiráži jsou jmenovitě uvedeni 3 autoři (zapíši do 500$a). Otázka: bude hlavním záhlavím název (vycházím z údajů na titulní stránce) nebo jméno prvního autora (tj. vycházím z údajů v tiráži)?

Návrh řešení:
Navrhuji vytvořit hlavní záhlaví pod názvem viz 21.0B1 a pro jmenovitě uvedené autory vytvořit vedlejší záhlaví.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Je-li v hlavním prameni popisu uvedena fráze "kolektiv autorů", a v dalším prameni popisu (tiráži) téhož díla jsou autoři uvedeni jmenovitě, hlavní záhlaví se vytvoří podle hlavního pramene popisu - v uvedeném případě pod názvem (podle 21.0B1 AACR2R); jmenovitě uvedené autory v tiráži lze zapsat v poznámce a vytvořit pro ně vedlejší záhlaví.
(Pokud jsou uvedeni autoři do počtu tří, vytvoří se vedlejší záhlaví pro každého z nich, pokud jsou více než tři, vytvoří se vedlejší záhlaví pro prvně uvedeného.)

Pokud tedy různé prameny popisu (např. titulní stránka a tiráž) v témže díle obsahují odlišně formulované údaje o odpovědnosti, pro volbu hlavního záhlaví má přednost hlavní pramen popisu.

Viz též dotaz č. 98

Návrh řešení

Doporučujeme navrhované řešení.

Komentáře

Možná by bylo vhodné upřesnit, abychom si to nezačali vykládat každý jinak: bude tento způsob zápisu (první autor jako vedlejší záhlaví) vázán na to, že autor není uveden na titulní stránce, na frázi "kolektiv autorů" na tit.s. (předpokládám, že by to měla být tato varianta), nebo na počet autorů?
20. 02. 2006 12:00
Upřesnění dotazu: dotaz se týká případů, kdy různé prameny popisu (např. titulní stránka a tiráž) v téže knize obsahují odlišné údaje na základě kterých se volí hlavní záhlaví, takže mohu při určování hlavního záhlaví dospět pokaždé k jinému výsledku. Je tedy třeba rozhodnout, kterému prameni popisu dát přednost (pravidla pro určování hlavního záhlaví se samozřejmě nemění).
23. 02. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena