Dotaz #805

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 04. 04. 2022
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. května 2022

Charakteristika problému

Hmotnost jednotky. Na CovidCONU zazněla potřeba zaznamenat do záznamu hmotnost jednotky do nějakého standardního (strojem čitelného) pole. Teoreticky by se na to dalo použít 300 $g, resp. není vysloveně napsáno, že by se tak používat nemělo. Co o tom soudí NK? Je to přípustné? Je nějaká jiná, lepší alternativa?

Rozhodnutí o řešení

Podpole $g je určeno pro rozměr fyzické jednotky („size of unit“), s hmotností nemá nic společného.

Vzhledem k tomu, že v některých případech nemusí být hmotnost všech exemplářů připojených k záznamu stejná, bylo by vhodnější v případě potřeby zapisovat údaj v evidenci jednotek (tedy přímo u jednotlivých exemplářů).

   

Návrh řešení

Podpole $g je jednoznačně určeno pro rozměr fyzické jednotky („size of unit“) - s hmotností nemá nic společného.

Údaj o hmotnosti lze zapsat v podobě popisného údaje do pole 500.
Selekční pole pro hmotnost ve formátu není; teoreticky existuje možnost zavést pro zápis hmotnosti národní pole z oblasti 9XX.

Otázka je, jak často by se skutečně využívalo vyhledávání množiny zdrojů, které mají nějakou určitou hmotnost - nezapomínejme, že by pak bylo nutné mít nastavené vyhledávání v určitém rozmezí od-do, podobně jako u roků (nestačil by tedy „obyčejný“ selekční údaj - tím by se vyhledaly jen např. všechny knihy, které váží 300 g, ale ani o gram víc, ani o gram méně).

   

Komentáře

Pro upřesnění, jak jsem to na CovidCONU myslel: hmotnost bude užitečná např. pro služby dodávání dokumentů (odvíjí se od ní cena zásilky) a mohou ji využít i automaty na vracení knih (posoudí, zda není vracen např jen vytržený RFID čip nebo "cihla" s čipem). Bude se hodit také při stěhování knihovny nebo části fondu.
22. 04. 2022 12:00
Znamenalo by to tedy, že by každý katalogizátor měl k ruce váhu?
22. 04. 2022 12:00
Pro automatické porovnávání hmotnosti může být problém i to, že všechny exempláře na jednom záznamu nemusí mít stejnou hmotnost.
To se bude týkat v první řadě vícesvazkových monografií, ale i rozdílu mezi vázaným a brožovaným výtiskem, případně dotisků, pokud by měly jinou kvalitu papíru.
Co by tedy bylo v bibliografickém záznamu, to by stejně nemohlo být platné pro všechny exempláře – aby se údaj dal použít k účelům popsaným ve Stanovisku 1, musela by být hmotnost evidovaná u jednotlivých exemplářů.
25. 04. 2022 12:00
Pokud je třeba tento údaj uvádět, pak rozhodně ne v bibliografickém záznamu, ale u jednotlivých exemplářů, protože tento údaj se bude vždy vázat na konkrétní exemplář.
29. 04. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena