Dotaz #251

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 05. 2005
MARC 21 300, 246, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 7. června 2005

Charakteristika problému

Ráda bych se zeptala, jak se řeší popis dokumentu - zvratného výtisku, který obsahuje z druhé (zvratné) strany stejný dokument v jiné jazykové mutaci - jde o velmi částou variantu úpravy "vydání" např. úředních nebo oficiálních dokumentů z období Rakouska-Uherska nebo období okupace, příp. vzácněji jazykových slovníků, konverzačních příruček apod. Obě "části" mají svůj vlastní titulní list (který je považován za hlavní - tj. předepsaný - pramen popisu?; dále má každá "část" své stránkování a případně i částečně jiné autorské údaje (např. doplněné o jméno překladatele)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Je třeba rozlišovat různé typy zvratmo tištěných dokumentů:

1. Zvratmo tištěný text, který obsahuje stejný dokument v jiné jazykové mutaci (např. u jazykových slovníků).
Volba hlavního pramene popisu v těchto případech - viz 1.0H1d)iii AACR2R.
Názvy dalších jazykových mutací se zapisují v údajích o názvu a odpovědnosti jako souběžné názvy, a v polích pro variantní názvy (v UNIMARC v poli 510, v MARC 21 v poli 246).
Údaje o stránkování obou částí se zapíší do pole pro údaje fyzického popisu a dále se zapíše ještě všeobecná poznámka, v NKC formalizovaná: ... text tištěn zvratmo.
Údaje o dalších původcích dokumentu (pokud je považujete za důležité) by mohly být uvedeny v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti nebo v poznámce.

2. Zvratmo tištěný text, který obsahuje jiný dokument - se popisuje jako přítisk (popis přítisku viz dotaz č. 133).

3. Zvratmo tištěná příloha díla (např. mapa, hudebnina) - je dostačující zápis ve vhodné poznámce (např. Příloha tištěna zvratmo)

Příklady

MARC 21
245 00 $aČesko anglický slovník =$bEnglish-Czech dictionary
246 31 $aEnglish-Czech dictionary
300 $a48, 48 s.
500 $aSouběžný anglický text tištěn zvratmo

UNIMARC
200 1- $a$aČesko anglický slovník$e= English- Czech dictionary
215 $a48, 48 s.
307 $aSouběžný anglický text tištěn zvratmo
510 10 $aEnglish-Czech dictionary

Návrh řešení

V případě zvratmo vytištěné jazykové mutace stejné části dokumentu (vyskytující se např. u jazykových slovníků) se zvolí za hlavní pramen popisu titulní stránka podle pravidla 1.0H1d)iii AACR2R.
Údaj o vlastním číslování zvratmo tištěného textu se zapíše do pole pro údaje fyzického popisu a dále se zapíše ještě všeobecná poznámka (v NKC formalizovaná: ... text tištěn zvratmo).

Údaje o dalších původcích dokumentu (pokud je považujete za důležité) by mohly být uvedeny v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti nebo v poznámce.

Příklad
MARC 21

300 $a48, 48 s.
500 $aAnglický text tištěn zvratmo

UNIMARC

215 $a48, 48 s.
307 $aAnglický text tištěn zvratmo

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka, děláme to také takto. M. Pokorná
25. 05. 2005 12:00
Není mi jasné, zda ten druhý název bude vyhledatelný (zda se objeví v poli Souběžný název). Napadá mne, že by bylo vhodnější tyto případy katalogizovat jako přítisk (neboť obě díla mají vlastní titulní list, vlastní stránkování, proti normálním přítiskům je rozdíl jen v tom, že druhé dílo nepokračuje za prvním, le je zvratmo).
27. 05. 2005 12:00
U zvratmo tištěných dokumentů bych rozlišovala zda jde o a) stejne dilo v jine jazykove mutaci. Zde souhlasím se Stanoviskem odp. prac. jen mám pár připomínek: - neměla by volba hlavniho pramene popisu probíhat dle 1.0H1 iii) (výčtu jazyků samozřejmě předchází čeština) - neměla by poznámka přijít spíše do MAR21 pole 546 - druhý název bych zapsala do MARC21 pole 246 s indikátory 15 (Název na doplňkové titulní stránce) b) různá díla popisovala bych jako přítisk, ale nevím zda název druhého díla uvést v MARC21 do pole 200 nebo 501 (u jazykových slovníků typu Česko-finský | Finsko-český slovník na cesty je otázkou, zda patří pod bod a) nebo b) - občas jsem narazila na případy, kdy jedna část byla podstatně kratší)
05. 06. 2005 12:00
Chybička se vloudila správně má být - zda název druhého díla uvést v MARC21 do pole 245 nebo 501
05. 06. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena