Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
339 1\. podotázka: Proč se v podpoli 856-u v záznamech NK ČR (zejména báze seriály) neuvádí celé URL včetně specifikace přenosového protokolu (http, https, ftp apod.)? Z technického hlediska je takové URL... 856 XXX Schváleno
95 Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "I... XXX Schváleno
323 Dobrý den, zajímalo by nás, jaká přesná pravidla platí pro zpracování dílových publikací(populárně naučná literatura a beletrie) jako seriálu. Rozhodli jsme se pro tento krok až v tomto roce, díky nov... 245 XXX Schváleno
644 Kniha (vyd. 1835) má na titulním listu, kromě názvu a autora, uvedené i číslo části (Teil 3) a pod tímto údajem následuje výčet jednotlivých názvů části. Podle MARC 21 zapíšeme číslo části do 245n, ná... 245, 505 XXX Schváleno
463 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
315 Citace a recenze na dílo. Potřebuji pro svoji práci zadávat v M21 tzv. ohlasy na dílo do monografického záznamu daného díla, nevím ale, kam a jak je správně zapisovat. Pole 510 /1. ind. 4 -lokace cita... 510 XXX Schváleno
301 Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení dotazu ke katalogizaci, který se týká údajů o dostupnosti u ISBN - Unimarc 010. > Dotaz: mám uvádět cenu svazku u ISBN, když není uvedena v knize a já ji uvedu z fa... 020 XXX Schváleno
41 Máme se řídit při popisu disertací, diplomových prací kapitolou č. 4 AACR2 - rukopisy tak, jak je uvedeno v pravidle 4.0A1. To znamená, že v nakladatelských údajích se píše podle pravidla 4.4. oblast ... 260 $a, 502 XXX Schváleno
300 Dobrý den. Jak se zapisuje v unimarcu situace, kdy je zapsáno na titulním listu: Nákladem vlastním, viz pole 210 c. Děkuji 260 $b XXX Schváleno
504 V jakém pořadí zapisovat podpole v poli 245, jestliže záznam obsahuje: název, podnázev, označení a číslo části a název části. Podle dřívější instrukce jsme podpole "b" řadili až za podpole "n" a "p". ... 245 $b $p XXX Schváleno
499 Máme vypustil člen v němčině,i když určuje pád následujícího podstatného jména. AACR2 neřeší, v MARC21 uvádí v příkladech členy i v agličtině.(Částečně řešeno v dotazech 207 a 402). 130, 240, 7XX XXX Schváleno
474 V jaké podobě uvádět kvalifikátor jména nakladatele pro rozlišování edic v poli 830? Je možné utvořit si formalizovaný tvar? Řada nakladatelů uváděných v poli 260 v popisném tvaru má různé podoby tého... 830 XXX Schváleno
157 Jak uvést do kat.záznamu správné místo vyd., je-li třeba postupovat dle AACR a na tit.listu je zcela evidentně chybný údaj? V názvových údajích se tento problém dá řešit vepsáním [i.e. + správný údaj]... 260 $a XXX Schváleno
286 V dotazu č. 205 je řešen dotaz týkající se další názvové informace, kdy podnázev není uveden na TS. V rozhodnutí o řešení je uvedeno v příkladu MARC 21: 500 Obálkový podnázev: Cesta k zastavení Podnáz... 245 $b, 500 XXX Schváleno
267 Třináctimístné ISBN Návrh řešení: Předpokládáme,že problém bude řešen definitivně i v knihovnických systémech k 1.1.2007, zatím potřebujem najít řešení pro přechodové období. Rozhodujeme se mez... 020 XXX Schváleno
259 Je-li součástí hlavního názvu seriálu datum, číslování apod., které se sešit od sešitu mění, kdy se při zápisu hlavního názvu toto datum, číslování apod. vynechává a nahrazuje znakem pro výpustku? D... 245 $a XXX Schváleno
240 Můžete nám přesně definovat pojem KOEDICE? Např. Ulmer, Renate Alfons Mucha : 1860-1939 Na TS uvedeno Taschen/Slovart. Pokud se jedná o koedici, jaká pole a podpole se v MARCU 21 vyplňují. Děkujeme. 044, 260 XXX Schváleno
288 Chtěla bych vědět, jaká jsou pravidla pro používání podpole $a a $t pro název v polích 76X-78X. Konkrétně v dotaze 266 je v uvedeném příkladu pro pole 787 název v podpoli $a, v záznamu NK k tomuto tit... 76X-78X XXX Schváleno
226 Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na pole 020. Pokud kniha nemá ISBN, setkáváme se často s tím, že se pole 020 vyplňuje takto: 020 $a (Brož.) Je to správné? Ještě jedna otázka k poli 020. V pravidlec... XXX Schváleno
223 Co mam uvest v poli 008 na pozicich 15-17 (misto vydani), kdyz mam ceskou publikaci z roku 1950? Setkala jsem se s tim, ze je tam uvedeno xr byt by tam podle MARC Code List for Countries melo byt cs. ... 008/15-17 XXX Schváleno
573 Dobrý den, proč se v nových katalogizačních záznamech Národní knihovny (v případě, že má kniha více než 3 autory), zapisuje i první autor do pole 700 a pole 100 zůstává prázdné? Došlo k nějaké úpravě ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
453 Korporativní záhlaví u sborníků. Dobrý den, prosím o upřesnění zápisu sborníků např. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě aj. Bude mít hl. korp. záhlaví stejně jako výroční zpráva téže insti... 110, 710 XXX Schváleno
409 Interpunkce na konci anotace - používá se povinně na konci anotace tečka nebo se anotace píše jako ostatní části poznámky bez tečky? 520 XXX Schváleno
350 Dobrý den, prosím o radu ohledně transliterace řečtiny. Námi provedený převod do latinky (podle doporučené tabulky ze standardů pro přepis nelatinkových písem) se neshoduje se záznamy Library of Congr... 041 XXX Schváleno
285 Jakým způsobem se zapisuje údaj o vydání, pokud je uveden např. v ruštině, italštině, španělštině a francouzštině? Např. v záznamech NK je uvedeno: 1-oje izd. 3-je izd. V jakých jazycích (mimo angličt... 250 XXX Schváleno
80 Unifikovaný název pro zákony na společné téma, např. daňové zákony Dokument s názvem: Daňové zákony k 1.8.2000: obsahuje zákony z let 1992-1993 a novelizace přijaté a publikované ve Sbírce zákonů od 1... 505, 710 XXX Schváleno
228 Ráda bych se zeptala, jak se řeší zápis vedlejšího záhlaví typu jméno-název, zejména využití podpole $7 s číslem autority a podpole $2 v těchto případech. Příklad: 600 17 $aTillich, Paul,$d1886-1965.$... 6XX, 7XX, 800, 810 XXX Schváleno
216 Dobrý den, zpracováváme anglickou beletrii včetně klasiků (např. Shakespeare, Austen, Dickens apod.)Jsou nutné unifikované názvy? Např. 240 10 $a Jak se vám líbí. $l Anglicky 245 10 $a As you like it ... 240, 242 XXX Schváleno
17 Používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu. XXX Schváleno
58 Kam psát delší název přílohy, především u kartografických dokumentů (do 307 nebo 327)? (Mapa obsahuje přílohu: Soupis ulic a kulturně historický přehled) Děkuji 500 XXX Schváleno
374 Nové kódy zemí bývalé Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora, Kosovo), informace o zařazení nových kódů do seznamu kódů zemí ve formátu MARC. Návrh řešení: Dodatek k seznamu kódů zemí a geografických o... 008/15-17, 044 XXX Schváleno
366 Encyklopedie, publikovaná v průběhu několika let: v době, kdy vycházely poslední svazky, pravděpodobně již nebyly k dispozici ty počáteční, takže vyšly znovu ve 2. vydání. Ovšem poslední svazky nikdy ... 250, 260 XXX Schváleno
358 Do kterého pole zapisovat adresu elektronické podoby obsahu katalogizované publikace Návrh řešení: 1\. Dle MARC21 manualu (příklad u pole 505 $u) se používá pole 505 505 0# $uhttp:/lcweb.loc.... 505, 856 XXX Schváleno
266 Jaká pole v MARC 21 se používají pro vedlejší záhlaví typu autor/název u děl se smíšenou odpovědností (např. úpravy textů, revidovaná díla, komentované texty) viz AACR2R 21.8 - 21.27 a u souvisejících... 7XX XXX Schváleno
205 Jak postupovat v případě, kdy podnázev není uveden na titulní stránce, ale jen na obálce, v tiráži apod. - lze ho zapsat do údajů o názvu a odpovědnosti v hranatých závorkách? 200 1# $aBolest šikanová... 245 $b, 500 XXX Schváleno
117 Jak zapsat další názvovou informaci - podnázev, která se vztahuje pouze k názvu části? Příklad - hlavního pramene popisu (titulní stránky): ÚVOD DO NOVOVĚKÉ LATINSKÉ PALEOGRAFIE se zvláštním zřetelem ... XXX Schváleno
88 Na titulní straně je uveden název v této podobě: Britannica Book of the Year 2000 Jedná se o ročenku k encyklopedii The New Encyclopaedia Britannica. Sdělte nám prosím, jaké platí pravidlo pro psaní v... 245 XXX Schváleno
68 Má-li dílo více než 3 autory zapisuje se jméno prvního autora (vedlejší záhlaví) do pole 701 nebo 702? Návrh řešení: AACR2R v pravidle 21.6 hovoří pouze o hlavním a vedlejším záhlaví - návod k ... XXX Schváleno
67 Jak vyplňovat UNIMARC pole 101 (jazyk popisné jednotky) u bibliografií, které obsahují záznamy v různých jazycích a úvodní text je např. pouze v češtině. Návrh řešení: Na jednání Pracovní skupi... 008, 041 XXX Schváleno
555 Dobrý den, ráda bych se zeptala na přepis ruštiny. Jedná se o tvrdý znak, v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky je napsáno, že ve starém pravopise se na konci slova znak vyn... XXX Schváleno
760 V knihách (zvláště dětských) se občas objevuje, že se jedná o české či slovenské vydání - považuje se to za údaj o vydání nebo ne? 250 XXX Schváleno
128 Dobry den, prosím o radu při tomto katalogizačním problému: K habilitační práci byly přiloženy 3 dalši samostatné knižní jednotky. 1.přiloha=Seznam přiložených publikací (je bez titulního listu a za n... 300 $e, 505 XXX Schváleno
196 Jaká počáteční písmena se píší v názvu edice u knih v anglickém originále? Např. nakladatelství Oxford University Press zapisuje většina knihoven s velkými počátečními písmeny ALE psaní počátečních pí... 490, 800, 810, 811, ... XXX Schváleno
5 Zápis interpunkce jako součásti hlavního názvu dokumentu XXX Schváleno
731 Dobrý den, pokud kniha nemá číslované strany, odkud počítání stran začínáme a kde ho ukončíme? 300 XXX Schváleno
73 Jak postupovat v případě tzv. fiktivního autorství? Například v knize Tři v tom. Praha : Dilia, 1979 je jako autor uveden Jiří Menzel, ale knihu ve skutečnosti napsal Jaroslav Vostrý. Je tedy asi nutn... 245, 500, 700 XXX Schváleno
691 Platí již změna o zápisu interpretů do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti u zvukových záznamů avizovaná na jednání PS pro speciální dokumenty dne 20.11.2017? ZVZ Přijato
762 Jaký kód role se má zapisovat u osoby, která načetla zvukovou knihu / audioknihu? Rozlišuje se mezi osobou, která 1) načetla zvukovou knihu (tj. nezkrácené načtení jednou osobou bez dodatečných dramat... ZVZ Přijato
421 Dobrý den chtěla bych si ověřit zdali při katalogizaci hudebních CD v poli 0410 $dcze$dfre když uvádím že je dokument zpíván v češtině a francouzštině, uvedou se informace o jazyku do pole 546 tak jak... 546 ZVZ Přijato
552 Jak se v poli 500 uvádí durata u formátu MP3. Také ve formě MM:SS nebo se může uvést ve formě např. 8 hod. 4 min.? 300 ZVZ K připomínkování