Dotaz #286

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 04. 2006
MARC 21 245 $b, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. dubna 2006

Charakteristika problému

V dotazu č. 205 je řešen dotaz týkající se další názvové informace, kdy podnázev není uveden na TS. V rozhodnutí o řešení je uvedeno v příkladu MARC 21: 500 Obálkový podnázev: Cesta k zastavení Podnázev je v poznámce uveden velkým písmenem. Řada záznamů i z NK však uvádí podnázev v poznámce malým písmenem. Který zápis je správný?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Schválené řešení v dotazu č. 205 se nemění.

Pokud ale dlouhodobá praxe v některých knihovnách zachovává v poznámce zápis malého počátečního písmene za návěštím pro další názvovou informaci, rovněž není třeba zavedenou praxi měnit - ze strany odborníků jazykovědců není proti této praxi námitek, z knihovnického hlediska jde o nepovinný údaj, který nemusí být formalizován.

Návrh řešení

Údaje týkající se obálkového podnázvu jsou v jednotlivých polích v dotazu 205 zapsány správně; tzn. že obálkový podnázev zapsaný v poli pro názvové údaje se zapíše s malým počátečním písmenem (je oddělen symbolem knihovnické interpunkce - dvojtečkou s oboustrannou mezerou).
V poli pro poznámku se zapíše s velkým počátečním písmenem - od návěští Obálkový podnázev je oddělen klasickou dvojtečkou s pouze pravovostrannou mezerou.

UNIMARC
304 ## $aObálkový podnázev: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách

MARC 21
500 ## $aObálkový podnázev: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách

Dodatek ke stanovisku odp. prac.
Po zveřejnění stanoviska odp. prac. se rozvinula interní diskuse katalogizátorů NK, hájící většinovou praxi zápisu malého počátečního písmene za návěštím pro další názvovou informaci zapsanou v poznámce.
Po dotazu v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR (možný je obojí způsob zápisu podle charakteru údaje) doplňuji ke zvážení:
volbu, zda malé či velké počáteční písmeno v další názvové informaci ponechat na zvážení katalogizátora s ohledem na to, jak je uvedena v pramenech popisu. Zápis počátečního písmene tohoto údaje tedy nebude formalizován.

Komentáře

Nesouhlasím s Dodatkem ke stanovisku odp.prac. a) velké/malé písmeno v pramenech popisu je užito v jiném kontextu (ve vztahu k hlavnímu názvu) zatímco v poznámce bude zapisováno vždy za návěštím, velké/malé písmeno je často výsledkem grafické úpravy apod. viz např. všechna velká písmena v angličtině = takže bychom se měli dohodnout buď vždy velké nebo malé písmeno b) původní dotaz č. 205 byl v roce 2004 schválen bez připomínek (a ani k tomuto dotazu žádné připomínky nedošly), takže nevím proč bychom měli měnit zavedenou (a schválenou) praxi - záznamy z NKP s malým počátečním písmenem jsme považovali za překlep a opravovali ...
01. 05. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena