Dotaz #266

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 11. 2005
MARC 21 7XX
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. listopadu 2005

Charakteristika problému

Jaká pole v MARC 21 se používají pro vedlejší záhlaví typu autor/název u děl se smíšenou odpovědností (např. úpravy textů, revidovaná díla, komentované texty) viz AACR2R 21.8 - 21.27 a u souvisejících děl (např. suplementy) viz AACR2R 21.28

Návrh řešení:
Ve výše uvedených případech navrhuji používat příslušná pole 70X-75X (vedlejší záhlaví) nikoli pole 76X-78X (propojovací pole) viz např. LCCN 99050014, 93023499, 89016891, 91199022

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Ve formátu MARC 21 se pro zápis vedlejších záhlaví typu autor/název u děl se smíšenou odpovědností a u souvisejících děl (komentáře, suplementy) používají pole pro vedlejší záhlaví (70X-75X), nepoužívají se propojovací pole (76X-78X).

Podrobněji viz manuál MARC 21. Bibliografický formát, s. 760X-78X-3.

Příklady (MARC 21) (ilustrativní a dílčí)
100 1# $aHendrych, Dušan,$d1927-$4cwt
245 10 $aÚstava České republiky :$bkomentář /
$cDušan Hendrych, Cyril Svoboda a kolektiv
700 1# $aSvoboda, Cyril,$d1956-$4cwt
710 12 $aČesko.$tÚstava (1993)

100 1# $aBray-Moffat, Naia$4adp
245 10 $aOliver Twist /$cCharles Dickens ; upravil Naia Bray-Moffat ; ilustroval Ian Andrew
700 1# $aDickens, Charles,$d1812-1870.$tOliver Twist
700 1# $aAndrew, Ian P.,$d1962-$4ill

ALE

100 1# $aBureš, Ivan$4aut
245 10 $aOfenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci
580 $a1. vyd. vyšlo pod názvem Marketing pro firmu v krizi
787 18 $tMarketing pro firmu v krizi

Ve formátu UNIMARC (ve smyslu tohoto dotazu) se pro vedlejší záhlaví typu autor/název používá pole 423; standardními propojovacími poli jsou pole 430-448, 488.

Návrh řešení

AACR2R (kapitoly 21.8-21.28) sice obsahují instrukce jak vytvořit vedlejší záhlaví typu autor/název pro díla se smíšenou odpovědností i pro související díla, ale zápis do příslušných polí odpovídá logice používaného formátu, kde výklad není vždy jednoznačný.

Ve formátu UNIMARC se používá pro zmíněná vedlejší záhlaví nejčastěji zápis v polích 423 (pro související popisné jednotky vydané v jednom dokumentu) a 488 (k propojení souvisejících ale různě vydaných popisných jednotek, či popisných jednotek, jejichž vzájemný vztah nelze zapsat ve vhodnějším poli 4XX)

Ve formátu MARC 21 doporučujeme pro uvedená záhlaví používat pole 70X-75X (v případě, že odkazované dílo je součástí popisované jednotky).
Pokud ale popisovaná jednotka na související dílo pouze odkazuje (v poli 580), tedy související dílo součástí popisované jednotky není, doporučuje se použití pole 787.

Příklady (MARC 21) (ilustrativní a dílčí)

100 1 $aHendrych, Dušan,$d1927-$4cwt
245 10 $aÚstava České republiky :$bkomentář /
$cDušan Hendrych, Cyril Svoboda a kolektiv
700 1 $aSvoboda, Cyril,$d1956-$4cwt
710 12 $aČesko.$tÚstava (1993)

100 1 $aBray-Moffat, Naia$4adp
245 10 $aOliver Twist /$cCharles Dickens ; upravil Naia Bray-Moffat ; ilustroval Ian Andrew
700 1 $aDickens, Charles,$d1812-1870.$tOliver Twist
700 1 $aAndrew, Ian P.,$d1962-$4ill

ALE

100 1 $aBureš, Ivan$4aut
245 10 $aOfenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci
580 $a1. vyd. vyšlo pod názvem Marketing pro firmu v krizi
787 18 $tMarketing pro firmu v krizi

Komentáře

V manuálu MARC 21. Bibliografický formát se na s. 76X-78X - 3 píše: Propojovací pole (pole 760-787): Pole obsahují POPISNÉ údaje týkající se související popisné jednotky ... Vedlejší záhlaví (pole 700-730): Pokud je třeba vytvořit vedlejší záhlaví pro název uvedený v propojovacím poli, zapisují se vedlejší záhlaví v polích 700-730. Propojovací pole se ale nepoužívají místo vedlejších záhlaví. Stejně tak se vedlejší záhlaví v polích 700-730 nepoužívají místo propojovacích polí, ani nejsou základem pro generování poznámky nebo propojení. Pokud není výklad jednoznačný navrhuji převzít praxi LC (důvodem je např. přebírání záznamů) - příklady, které jsem zatím našla v katalogu LC nebo v příručkách zdá se odpovídají Návrhu řešení.
14. 11. 2005 12:00
Domnívám se, že rozdíl mezi příklady uvedenými ve Stanovisku odp. prac. nespočívá ani tak v tom zda odkazované dílo je součástí popisované jednotky či nikoli (z 1. vyd. Marketingu je v dalším vydání možná obsaženo více než z puvodního Olivera Twista v nové úpravě) ale v tom, že u prvních dvou příkladů AACR2R vyžadují vytvoření vedlejšího záhlaví, zatímco v posledním příkladu nikoli
14. 11. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena