Dotaz #285

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 04. 2006
MARC 21 250
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. dubna 2006

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jakým způsobem se zapisuje údaj o vydání, pokud je uveden např. v ruštině, italštině, španělštině a francouzštině? Např. v záznamech NK je uvedeno: 1-oje izd. 3-je izd. V jakých jazycích (mimo angličtiny) se doplňuje za číslici koncovka? Je k dispozici nějaký materiál k této problematice?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

Označení vydání se uvádí v jazyce nebo písmu hlavního názvu (1.2B1 AACR2R). Pokud jde o číselné označení vydání, přednost má arabská číslice; římské číslice či slovně vyjádřené číslovky se nahrazují číslovkami arabskými. (C.2B, C3B)

Při zápisu řadových číslovek označujících pořadí vydání se zohledňuje pravidlo C.8. Řadové číslovky v Příloze C AACR2R:
"V případě popisných jednotek v anglickém jazyce se řadové číslovky zapisují ve formě: 1st, 2nd atd.
V případě dalších jazyků se dodržuje způsob zápisu obvyklý v jednotlivých jazycích - viz příklady v kapitole C.8.
Doplňování koncovek za číselným označením vydání záleží na způsobu zápisu řadové číslovky v příslušném jazyce - pokud obvyklý způsob zápisu není v příslušné jazykové příručce zjistitelný, používá se: 1., 2. atd.

Viz též schválený dotaz č. 97

 

 

Návrh řešení

Dotaz se zřejmě týká zápisu řadové číslovky v označení vydání v cizojazyčných dílech či dílech s údaji ve více jazycích.
Obecně: Označení vydání se uvádí v jazyce nebo písmu hlavního názvu (1.2B1 AACR2R). Pokud jde o číselné označení vydání, přednost má arabská číslice; římské číslice či slovně vyjádřené číslovky se nahrazují číslovkami arabskými. (C.2B, C3B)

Při zápisu řadových číslovek označujících pořadí vydání se zohledňuje pravidlo C.8. Řadové číslovky v Příloze C AACR2R:
"V případě popisných jednotek v anglickém jazyce se řadové číslovky zapisují ve formě: 1st, 2nd atd.
V případě dalších jazyků se dodržuje způsob zápisu obvyklý v jednotlivých jazycích - viz příklady v kapitole C.8.
pokud obvyklý způsob zápisu není v příslušném jazyce zjistitelný, používá se: 1., 2. atd.

Viz též schválený dotaz č. 97

 

 

Komentáře

Stanovisko odp. pracovnika se vyhýbá odpovědi na druhou část dotazu "V jakých jazycích (mimo angličtiny) se doplňuje za číslici koncovka? Je k dispozici nějaký materiál k této problematice?" Proč? (Myslím si, že by přinejmenším mohl odpovědět "nevím, není")

07. 04. 2006 12:00

Doplnění stanoviska odp. pracovníka:
K této problematice je doporučován (a citován jako součást kapitoly C.8 AACR2R) Allen, C.G. A Manual of European Languages for librarians). Jinak jsou dispozici pouze instrukce a příklady v kapitole C.8, event. je třeba zjistit způsob zápisu řadové číslovky v příslušné jazykové příručce a pokud způsob zápisu není zjistitelný, použít pouze: 1., 2. atd.

10. 04. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena