Dotaz #288

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 12. 04. 2006
MARC 21 76X-78X
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. května 2006

Charakteristika problému

Chtěla bych vědět, jaká jsou pravidla pro používání podpole $a a $t pro název v polích 76X-78X. Konkrétně v dotaze 266 je v uvedeném příkladu pro pole 787 název v podpoli $a, v záznamu NK k tomuto titulu je v podpoli $t (SYS 001120501). Z Marc 21, Bibliografický formát, s. 76X-78X-4 vyplývá, že $a se používá pouze pro zápis údajů z pole 100 resp. 110 nebo 111 v souvisejícím záznamu. Rovněž v příkladech k jednotlivým polím tohoto oddílu jsou názvy uvedeny v $t. Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz návrh řešení

Návrh řešení

V propojovacích polích 76X-78X se podpole $a používá pro zápis hlavního záhlaví z polí 1XX, a to v případech, kdy je požadována či je vhodná úplná formulace údajů o související popisné jednotce.
Většinou (v případech, kdy je pro související popisnou jednotku již vytvořen samostatný bibliografický záznam) je dostačující zápis pouze základních bibliografických údajů - např. název, pro který se používá podpole $t.

V dotazu 266, na který upozorňujete, bohužel, došlo k chybnému zápisu, kterého, jak je vidět, si dosud nikdo nevšiml - omlouváme se a byla již učiněna náprava - v dílčím příkladu (pro vztah pole 580 a 787) bylo v poli 787 $a opraveno na $t.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena