Dotaz #267

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 11. 2005
MARC 21 020
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. listopadu 2005

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Třináctimístné ISBN

Návrh řešení:
Předpokládáme,že problém bude řešen definitivně i v knihovnických systémech k 1.1.2007, zatím potřebujem najít řešení pro přechodové období. Rozhodujeme se mezi třemi variantami, : 1. UNIMARC 010 $a (zatím není realizovatelné v prostředí KP-WIN, hlásí chybné ISBN a nelze pokračovat v katalogizaci, nutná úprava katalogizačního modulu) 2. UNIMARC 301 $a Poznámka k identifikačním číslům viz AACR2 1.7B19(ISBN pak nebude vyhledavatelné) 3. UNIMARC 010 $z (řešení se nám nezdá vhodné, protože ISBN není chybné). Pozn. Víme o možnosti přepočítávání z třináctimístného na na destimístné viz http://www.isbn.org/converterpub.asp . Ale pak se ztratí původní 13místné, které je uvedeno v knize.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.
Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21

Pokud je v knize uvedeno 13-místné ISBN, v přechodném období se do 1.1.2007 do pole pro údaje o standardním čísle (MARC 21/020, UNIMARC/010) nezapisuje. Lze je zapsat pouze do poznámky, kde ale nebude vyhledatelné.

Pokud jsou v knize uvedena obě ISBN, tj. desetimístné i třináctimístné, regulérně se zapíše desetimístné ISBN, a třináctimístné číslo event. pouze do poznámky.

Další zásady a jednotlivé kroky konverze na třináctimísté ISBN viz Stanovisko odp. pracovníka.

Dodatek k rozhodnutí ze dne 31.5.2006:

Podle doporučení Národní agentury ISBN se pro publikace s vročením do roku 2006 včetně používá tento způsob zápisu:

$a10místné ISBN $z13místné ISBN

Pro publikace s vročením od r. 2007 se používá tento způsob zápisu:

$a13místné ISBN $z10místné ISBN

Tzn., že 13 místné ISBN se nezapisuje pouze do poznámky.

Dodatek ze 7.5.2007

Vyjde-li počínaje r. 2007 dotisk k publikaci vydané původně před r. 2007, má mít správně 13-místné ISBN; do záznamu s vydáním, k němuž se dotisk vztahuje, se toto číslo zapíše jako další výskyt pole pro ISBN (MARC 21/020 $a, UNIMARC/010 $a).

Příklad (MARC 21):

020 $a800-200-1347-4 (váz.)
020 $a978-80-200-1347-7 (dotisk : váz.)

 

Návrh řešení

Pokud je v knize uvedeno již (a pouze) 13-místné číslo, či pokud je uvedeno současně ISBN 10-místné i 13-místné, doporučujeme následující:
Podle doporučení NA ISBN, se kterou byl tento dotaz konzultován a z jejíhož materiálu bylo čerpáno i stručné vysvětlení zásad změn ISBN (viz dále), není nutné pro přechodné období již v knize se vyskytující 13-místné ISBN zapisovat do bibliografického záznamu.

Současné systémy neumějí s 13-místným ISBN pracovat a někteří zahraniční nakladatelé je používají víceméně neoprávněně a předčasně; pro event. další využití tohoto čísla je lze zatím zapsat do poznámky k identifikačním číslům.

Přechod na 13-místné ISBN nastane až 1.1.2007, do té doby je nutno zajistit, aby dosud používané automatizované systémy byly přizpůsobeny formátu 13-místného ISBN.
Za konverzi 10-místného čísla zodpovídá příslušná národní agentura ISBN, která také zajistí informovanost vydavatelů a dalších zainteresovaných účastníků knižního obchodu (knihkupců, knihoven apod.)
Velmi zjednodušeně řečeno:
- ISBN, které již bylo přiděleno, nebude nahrazeno novým ISBN. Změna bude v tom, jak budou tato dosud 10-místná ISBN uváděna. Místo toho, aby se ISBN uvádělo jako 10-místné číslo, bude se uvádět jako 13-místné.
- 13-místné ISBN je totožné s převodem 10-místného ISBN do čárového kódu
- ISBN a čárový kód nebude třeba měnit, dokud nevyjde dotisk, jelikož čárový kód je uváděn jako EAN-13, který je stejně jako 13-místné okem čitelné ISBN
Všechna doposud přidělená čísla ISBN budou platná.

Komentáře

Takže pokud jsem to dobře pochopila: 1) je-li v knize uvedeno již (a pouze) 13-místné číslo: nemusíme ho vůbec uvádět nebo ho můžeme uvést do poznámky - UNIMARC pole 301, MARC21 pole 500, kde ale nebude vyhledatelné tj. jako by nebylo. 2) je-li v knize uvedenou současně 10-místné i 13-místné číslo uvedeme číslo 10-místné (tak jako doposud) a 13-místné můžeme eventuálně uvést do poznámky (viz bod 1)

12. 12. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena