Dotaz #259

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 08. 2005
MARC 21 245 $a
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. srpna 2005

Charakteristika problému

Je-li součástí hlavního názvu seriálu datum, číslování apod., které se sešit od sešitu mění, kdy se při zápisu hlavního názvu toto datum, číslování apod. vynechává a nahrazuje znakem pro výpustku?
Dotaz se týká i zápisu hlavního názvu publikací z opakovaných akcí, které se zpracovávají jako seriály.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Pravidlo 12.1B7 stanoví, že pokud hlavní název seriálu zahrnuje datum, jméno, číslování atd., které se mění od sešitu k sešitu, toto datum, jméno, číslování atd. se vynechává a nahrazuje znakem pro vynechání; pokud se objeví na začátku názvu, znak pro vynechání se neuvádí.

Součástí hlavního názvu je míněno gramatické spojení (Soupis za rok ..., Bibliografická konference v roce ...) nebo grafické/formální spojení (MEDSOFT ...).
Pokud měnící se datum, číslování apod. je od hlavního názvu odtrženo (uvedeno na jiné řádce), znak pro výpustku se neuvádí.
Pokud je znak pro výpustku součástí hlavního názvu, zapisuje se též všeobecná poznámka: Součástí hlavního názvu je označení roku (či jiný vhodný výraz).

P.S.:
Stejný problém je předmětem dotazu č. 71.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena