Dotaz #315

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 11. 2006
MARC 21 510
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. listopadu 2006

Charakteristika problému

Citace a recenze na dílo. Potřebuji pro svoji práci zadávat v M21 tzv. ohlasy na dílo do monografického záznamu daného díla, nevím ale, kam a jak je správně zapisovat. Pole 510 /1. ind. 4 -lokace citace uvedena/ neumožňuje zápis názvu článku ani autora odkazu na dílo, pouze zápis zdrojového dokumentu a jeho lokaci ve zdroji. Je termín "ohlasy" správný nebo je lépe používat jiný termín? Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pro zápis "ohlasů, recenzí, kritik" na určité dílo lze použít pole pro poznámku - 510/MARC 21, 321/UNIMARC.

MARC 21
Pole 510 Citace a odkazy k dílu (Viz MARC 21 : bibliografický manuál, sv. 2 (pole 510) se používá ke specifikování zdroje, kde je jednotka citována; pole je opakovatelné, je-li třeba citovat více než jeden pramen.
Podle instrukce a uvedených příkladů v manuálu MARC 21 lze v 510 zapsat nejen zdrojový dokument a jeho lokaci (např. označení svazku, stránek apod.), ale též autory a názvy citovaných zdrojů.
Rozsah a přítomnost lokace citace se vyjadřuje pomocí prvního indikátoru, druhý indikátor není definován.
Forma citace by měla odpovídat ČSN ISO 690 Bibliografické citace.

510 4# $aCase, A. E. Poetical miscellanies,$cvol. 440
Lokace citace uvedena

510 4# $aKundera, Ludvík. Třikrát. Listy,$cRoč. 35, č. 2(2005), s. 73
Lokace citace uvedena

510 3# $aHiller, H. Bibl. of costume
Lokace citace neuvedena

510 0# $aIndustrial arts index
Bez upřesnění

Návrh řešení

"Ohlasy, recenze, kritiky " na určité dílo lze pro knihovnické účely charakterizovat jako citované údaje (1.7A3 AACR2R) a využít pro jejich zápis pole pro poznámku, 510/MARC 21, 321/UNIMARC.

MARC 21
Pole 510 Citace a odkazy k dílu (Viz MARC 21 : bibliografický manuál, sv. 2 (pole 510) se používá ke specifikování zdroje, kde je jednotka citována; pole je opakovatelné, je-li třeba citovat více než jeden pramen.
Podle instrukce a uvedených příkladů v manuálu MARC 21 lze v 510 zapsat nejen zdrojový dokument a jeho lokaci (např. označení svazku, stránek apod.), ale též autory a názvy citovaných zdrojů.
Rozsah a přítomnost lokace citace se vyjadřuje pomocí prvního indikátoru, druhý indikátor není definován.
Forma citace by měla odpovídat ČSN ISO 690 Bibliografické citace.

510 4# $aCase, A. E. Poetical miscellanies,$cvol. 440
Lokace citace uvedena

510 4# $aKundera, Ludvík. Třikrát. Listy,$cRoč. 35, č. 2(2005), s. 73
Lokace citace uvedena

510 3# $aHiller, H. Bibl. of costume
Lokace citace neuvedena

510 0# $aIndustrial arts index
Bez upřesnění

Komentáře

Údaje o "ohlasech, recenzích, kritikách " na určité dílo bych spíše chápala jako Poznámku o jiných vydáních a dílech (1.7A4. AACR2R 2. odstavec) než jako Citované údaje (1.7A3 AACR2R) - domívám se, že citovanými údaji se mysím něco jiného viz přílady.
16. 11. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena