Dotaz #644

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2016
MARC 21 245, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. dubna 2016

Charakteristika problému

Kniha (vyd. 1835) má na titulním listu, kromě názvu a autora, uvedené i číslo části (Teil 3) a pod tímto údajem následuje výčet jednotlivých názvů části. Podle MARC 21 zapíšeme číslo části do 245n, následuje čárka a ve 245p vypíšeme názvy části. Jakým způsobem? Je potřeba vypsat každý název samostatně? Nebo se mohou zapsat do jednoho řádku za sebou? Jaká bude v prvním nebo ve druhém případě za nimi (mezi nimi)interpunkce. Za posledním údajem, předpokládáme, by mělo být podle pravidel MARC21 lomítko, protože následuje 245c Údaj o odpovědnosti (pracujeme v ARL a pracovní list máme takto nastavený). Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Podpole $p je opakovatelné pouze tehdy, jedná-li se o několik názvů částí, které jsou navzájem podřízené.
Tedy například:
245 00 $aŽivočichové.
            $nOddíl A,
            $pObratlovci.
            $nČást VII,
            $pPtáci
245 00 $aŽivočichové.
            $pObratlovci.
            $pPtáci

----------------------------------------------

Pokud popisovaný svazek obsahuje několik částí s vlastními názvy, v poli 245 zapíšeme číslo/označení části (je-li jenom jedno) a názvy částí rozepíšeme v poli 505, nejlépe v samostatných výskytech podpole $t, aby byly selekční, tedy:
245 00 $aŽivočichové.
            $nOddíl A,
            $pObratlovci.
            $nČást VII
505 00 $tPtáci -- $tSavci

Pokud jsou části číslované samostatně, budou v poli 505 i čísla částí:
245 00 $aŽivočichové.
            $nOddíl A,
            $pObratlovci.
505 00 $gČást VII. $tPtáci -- $gČást VIII. $tSavci

--------------------------------------------------

Je zcela vyloučeno mít v poli 245 několik podpolí $p, která jsou na stejné úrovni, tedy například:
...
$nČást VII,
$pPtáci.
$nČást VIII,
$pSavci

Není vhodné ani zapisovat všechny části do jednoho podpole $p:
...
$nČást VII,
$pPtáci, Savci

Záleží ovšem na tom, jestli se skutečně jedná o několik samostatných částí obsažených v jednom fyzickém svazku, nebo o jeden název části sestávající z výčtu několika témat obsažených ve svazku. Obvykle tyto dvě situace lze odlišit, nicméně někdy může záležet i na úsudku katalogizátora.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena