Dotaz #339

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 19. 04. 2007
MARC 21 856
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. června 2007

Charakteristika problému

1. podotázka: Proč se v podpoli 856-u v záznamech NK ČR (zejména báze seriály) neuvádí celé URL včetně specifikace přenosového protokolu (http, https, ftp apod.)? Z technického hlediska je takové URL neúplné a absence specifikace protokolu může způsobit nefunkčnost odkazu. 2. podotázka: Co je podpole 856-4 (v M21 manuálu neuvedeno) a kódy v něm uváděné (např. N)?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz Stanovisko odp. pracovníka

Návrh řešení

Omlouváme se za opožděné stanovisko, odpověď si vyžádala poněkud hlubší prozkoumání celé problematiky.

1. Takto chybně zapsané podpole 856 $u lze nalézt většinou v záznamech seriálů (vyskytuje se opakovaně, protože jde o způsob zápisu používaný ve starší verzi Alephu), snažíme se zpětně v databázi NKC opravit.

2. Použití podpole 856 $4 s hodnotou N slouží pro interní účely Národní knihovny (systémové pole Aleph) - znamená to, že se v ALEPH nemá po kliknutí na URL zobrazovat poučení o autorských právech (tuto obrazovku používá analytický popis).
Toto podpole s vysvětlením bude přidáno do přehledu národních polí.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena