Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
600 Prázdný dotaz XXX Schváleno
378 Jaký kód jazyka se používá pro staročeštinu? 008, 041 XXX Schváleno
606 Umožňují RDA i při zápisu jména nakladatele (stejně jako při zápisu místa vydání) vynechat předložky (v případě, že neovlivní pádové koncovky)? V knize na titulním listě je uvedeno „At the University ... 264 XXX Schváleno
376 Napište mi prosím,jaký kód MDT (pole 080,podpole 2)bych měla použít pro retrokonverzi, když nevím, z čeho bylo MDT převzato. kódy MDT VEC Schváleno
367 Publikace Žihadlo, autor Dick Francis, dotisk r. 2008 s ISBN počínající 978, na rubu titl l. rok vydání 2003. Může být u roku vydání 2003 zapsáno ISBN, začínající na 978, které je v knize uvedeno? Nap... 020, 260 $c, 500 XXX Schváleno
595 V poslední době se často objevují v poli 710 geografické pojmy s číslem geoautority (např. $aJihomoravský kraj (Česko : 2000-)$7ge129473)a bez autorské role. Náš systém (Verbis) však neumožňuje uvést ... 110, 710 XXX Schváleno
152 V ruských dokumentech bývá na titulním listu místo nakladatele uvedena tiskárna. Lze uvádět tiskárnu v poli 210c místo neexistujícího nakladatele? Příklad: Na TL: Moskva, V Universitetskoj tipografii ... 260 $b, 928 XXX Schváleno
797 Jak řešit situaci, kdy nakladatel přidělí ISBN (a následně pod ním i knihu ohlásí), ale v knize samotné ISBN chybí, protože jej autoři v procesu zpracování publikace zapomenou uvést přímo do knihy? 020 XXX Schváleno
360 Jakým způsobem přistoupit k údajům o autorovi, pokud byl dokument publikován kvůli cenzuře pod jiným autorem a nikoliv pod autorem skutečným? Např. v divadelní hře Tři v tom byl jako autor uveden Jiří... 245, 500, 100, 700 XXX Schváleno
745 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
557 Řimské číslice používané s příjmením. Do jakých podpolí v záhlaví personálního jména (s indikátorem "1") zapisovat římské číslice. Návrh řešení: V případě osob narozených před rokem 1900 je pro... Pole 100, 400, 500, ... AUT Schváleno
339 1\. podotázka: Proč se v podpoli 856-u v záznamech NK ČR (zejména báze seriály) neuvádí celé URL včetně specifikace přenosového protokolu (http, https, ftp apod.)? Z technického hlediska je takové URL... 856 XXX Schváleno
95 Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "I... XXX Schváleno
535 U knih vydaných v německu se mi již několikrát stalo, že držím v ruce několik exemplářů jednoho titulu, je tam uvedeno několik vydání, ale knihy jsou úplně stejné. ISBN je také stejné je nutné v tomto... 250 MON Schváleno
323 Dobrý den, zajímalo by nás, jaká přesná pravidla platí pro zpracování dílových publikací(populárně naučná literatura a beletrie) jako seriálu. Rozhodli jsme se pro tento krok až v tomto roce, díky nov... 245 XXX Schváleno
644 Kniha (vyd. 1835) má na titulním listu, kromě názvu a autora, uvedené i číslo části (Teil 3) a pod tímto údajem následuje výčet jednotlivých názvů části. Podle MARC 21 zapíšeme číslo části do 245n, ná... 245, 505 XXX Schváleno
463 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
315 Citace a recenze na dílo. Potřebuji pro svoji práci zadávat v M21 tzv. ohlasy na dílo do monografického záznamu daného díla, nevím ale, kam a jak je správně zapisovat. Pole 510 /1. ind. 4 -lokace cita... 510 XXX Schváleno
301 Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení dotazu ke katalogizaci, který se týká údajů o dostupnosti u ISBN - Unimarc 010. > Dotaz: mám uvádět cenu svazku u ISBN, když není uvedena v knize a já ji uvedu z fa... 020 XXX Schváleno
198 Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod. 650 VEC Schváleno
41 Máme se řídit při popisu disertací, diplomových prací kapitolou č. 4 AACR2 - rukopisy tak, jak je uvedeno v pravidle 4.0A1. To znamená, že v nakladatelských údajích se píše podle pravidla 4.4. oblast ... 260 $a, 502 XXX Schváleno
300 Dobrý den. Jak se zapisuje v unimarcu situace, kdy je zapsáno na titulním listu: Nákladem vlastním, viz pole 210 c. Děkuji 260 $b XXX Schváleno
504 V jakém pořadí zapisovat podpole v poli 245, jestliže záznam obsahuje: název, podnázev, označení a číslo části a název části. Podle dřívější instrukce jsme podpole "b" řadili až za podpole "n" a "p". ... 245 $b $p XXX Schváleno
499 Máme vypustil člen v němčině,i když určuje pád následujícího podstatného jména. AACR2 neřeší, v MARC21 uvádí v příkladech členy i v agličtině.(Částečně řešeno v dotazech 207 a 402). 130, 240, 7XX XXX Schváleno
651 Dotaz byl smazán, téma se netýkalo problematiky katalogizace. MON Schváleno
474 V jaké podobě uvádět kvalifikátor jména nakladatele pro rozlišování edic v poli 830? Je možné utvořit si formalizovaný tvar? Řada nakladatelů uváděných v poli 260 v popisném tvaru má různé podoby tého... 830 XXX Schváleno
157 Jak uvést do kat.záznamu správné místo vyd., je-li třeba postupovat dle AACR a na tit.listu je zcela evidentně chybný údaj? V názvových údajích se tento problém dá řešit vepsáním [i.e. + správný údaj]... 260 $a XXX Schváleno
291 Dobrý den,pokud katalogizuji přítisk, zapisuji dalšího původce do pole 501 ("Společně s:"), nebo použiji jiné pole poznámky, do kterého napíši zkratku ("Přít.:","Vydáno s:")?Děkuji 501 MON Schváleno
286 V dotazu č. 205 je řešen dotaz týkající se další názvové informace, kdy podnázev není uveden na TS. V rozhodnutí o řešení je uvedeno v příkladu MARC 21: 500 Obálkový podnázev: Cesta k zastavení Podnáz... 245 $b, 500 XXX Schváleno
267 Třináctimístné ISBN Návrh řešení: Předpokládáme,že problém bude řešen definitivně i v knihovnických systémech k 1.1.2007, zatím potřebujem najít řešení pro přechodové období. Rozhodujeme se mez... 020 XXX Schváleno
115 České disertace vydávané v nakladatelství: Brno, Vysoké učení technické. Na titulním listě je název knihy a název oboru disertace, pro který obor byla disertace zpracována. Do kterého pole UNIMARC moh... 500 MON Schváleno
259 Je-li součástí hlavního názvu seriálu datum, číslování apod., které se sešit od sešitu mění, kdy se při zápisu hlavního názvu toto datum, číslování apod. vynechává a nahrazuje znakem pro výpustku? D... 245 $a XXX Schváleno
240 Můžete nám přesně definovat pojem KOEDICE? Např. Ulmer, Renate Alfons Mucha : 1860-1939 Na TS uvedeno Taschen/Slovart. Pokud se jedná o koedici, jaká pole a podpole se v MARCU 21 vyplňují. Děkujeme. 044, 260 XXX Schváleno
306 Prosim o radu, kam zařadit hospodářský dvůr - samotu. Vytváří se pro takové místo - usedlost korporativní záhlaví, nebo byste spíše použili pole 651 a vytvořili geografický termín? Podle mého názoru s... 651 VEC Schváleno
50 Naučné stezky. Jak postupovat, pojednává-li dokument o konkrétní stezce, která je uváděna pod názvem (např. Naučná stezka U Irů lípy, Naučná stezka Horka nad Moravou, Naučná vlastivědná stezka Františ... VEC Schváleno
288 Chtěla bych vědět, jaká jsou pravidla pro používání podpole $a a $t pro název v polích 76X-78X. Konkrétně v dotaze 266 je v uvedeném příkladu pro pole 787 název v podpoli $a, v záznamu NK k tomuto tit... 76X-78X XXX Schváleno
226 Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na pole 020. Pokud kniha nemá ISBN, setkáváme se často s tím, že se pole 020 vyplňuje takto: 020 $a (Brož.) Je to správné? Ještě jedna otázka k poli 020. V pravidlec... XXX Schváleno
223 Co mam uvest v poli 008 na pozicich 15-17 (misto vydani), kdyz mam ceskou publikaci z roku 1950? Setkala jsem se s tim, ze je tam uvedeno xr byt by tam podle MARC Code List for Countries melo byt cs. ... 008/15-17 XXX Schváleno
18 Interpunkce při zápisu členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti Správná interpunkce při zápisu jednoho typu údaje o odpovědnosti (k názvu díla i k edici, v níž je dílo uvedeno), jenž je tvo... 245 $c, 490, 810 XXX Schváleno
1 Na titulní stránce je uvedeno 12 názvů děl téhož autora, z nichž žádné není dominantní, publikace nemá společný název. 245, 740 XXX Schváleno
373 Prosím o informaci, podle jakých pravidel se máme řídit při určování cen publikací, které knihovna získá darem. Řídime se podle velmi staré tabulky, jejíž původ neznám. Pokud dotaz patří do jiné kateg... XXX Schváleno
221 V knihovně uchováváme staroslověnské knihy a knihy v církevní slovanštině. Potřebovali bychom tyto jazyky pro potřeby vyhledávání rozlišovat. V MARC21 se tyto jazyky schovají pod jednu zkratku "chu". ... 008, 041, 9XX XXX Schváleno
192 Vytvoření a jazyková forma podřízené složky v záhlaví pro konference úzce spjaté s korporací (např. výroční zasedání instituce či opakované akce obecného charakteru pořádané určitou institucí) Např. ... X10 $b XXX Schváleno
97 Jak postupovat při zápisu řadové číslovky označující pořadí vydání u ruských knih. V pramench popisu se vyskytují různé varianty zápisu např.: 2-oe, 2., II., číslovka vyjádřená slovně. Návrh řeše... 250 XXX Schváleno
22 Zápis údaje o odpovědnosti, který se týká překladatelů Údaj o překladateli je u české produkce většinou zaznamenán v tiráži, která na rozdíl od produkce z anglo-americké oblasti obsahuje více informac... MON Schváleno
859 Došlo k nějaké změně týkající se popisu vicesvazkových monografií? V poslední době stále častěji narážím na záznamy zpracovávané metodou shora i v případě, že jednotivé části mají své vlastní názvy a... 245, 505 XXX K připomínkování
552 Jak se v poli 500 uvádí durata u formátu MP3. Také ve formě MM:SS nebo se může uvést ve formě např. 8 hod. 4 min.? 300 ZVZ K připomínkování
589 Jaký formální deskriptor (pole 655) mám použít pro literární adaptace, volné převyprávění atd., následně i Skupinu Konspektu? Je to pokaždé národní literatura bibliografického předchůdce? Rozdílné pří... VEC K připomínkování
862 Má při zpracování přednost jazyk dokumentu nebo národnost autora? Konkrétně se mi jedná o jednotlivá dramata ve sborníku "sovětských" her. U litevských nebo arménských autorů je tam zpravidla uvedeno,... 655, 072, 080 VEC K připomínkování
336 Jak správně zpracovat drobné články v odborném tisku publikované v rámci rubriky, které nemají samostatné názvy, ale jsou rozčleněny do větších celků? Mohu vytvořit umělý název do hranatých závorek? P... 245 246 ANL K připomínkování