Dotaz #557

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 27. 08. 2012
MARC 21 Pole 100, 400, 500, 600 - podpole d
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. září 2012

Charakteristika problému

Řimské číslice používané s příjmením. Do jakých podpolí v záhlaví personálního jména (s indikátorem "1") zapisovat římské číslice.

Návrh řešení:
V případě osob narozených před rokem 1900 je pro rozlišení rodinných (rodových) příslušníků stejného či podobného jména často využíváno rozlišení pomocí římských číslic. Tyto rozlišující číslovky zapisujeme do podpole c. Dosavadní praxe v Metodice tvorby personálních autorit pracovala s možností zápisu římské číslice v takovýchto případech do podpole b. Toto se však ukázalo být v rozporu s pokynem v manuálu M21/Autority (str. X00 4 - X00 5) - je-li personální jméno uvozeno indikátorem "1" (vstupním prvkem je příjmení, či jméno, které lze za příjmení považovat), nemůže být vyplněno podpole b. Příklad: 100 1 $a <>Hradce, Jindřich,$c IV.,$d 1442-1507 nikoliv jako dříve 100 1 $a <>Hradce, Jindřich$b IV.,$d 1442-1507

Rozhodnutí o řešení

viz výše "Návrh řešení"

Návrh řešení

viz výše "Návrh řešení"

Komentáře

S Návrhem řešení souhlasím. Jen prosím v případě schválení navrhovaného řešení uvést, že dříve schvalený dotaz č. 345 pozbývá platnosti.
30. 08. 2012 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena