Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
326 Mají se Seznamy přednášek vysokých škol (např. Seznam přednášek Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce ...) zpracovávat jako monografie, seriály nebo integrační zdroje? XXX Schváleno
653 Pokud je v publikaci uvedeno pouze datum tisku, platí stejná pravidla jako v případě copyrightu, že se jedná o datum odvozené, tj. uvádím ho v hranaté závorce a do druhého opakování tiskárnu s datem b... XXX Schváleno
657 Nakladel u elektronických verzí knih. Situace: Máte stará tištěná skripta, která chcete nově vydat elektronicky. Dáte je firmě, která je převede do nové podoby, např. PDF, a vystaví je webovém portále... XXX Schváleno
179 Můj dotaz se týká oblasti poznámek: 1.Charakter, účel nebo umělecká forma 2.7B1 2.Popisovaný exemplář 2.7B20 Do jakého pole poznámek tyto údaje patří? Jaký druh údajů se zapisuje do poznámky v poli 30... 500 XXX Schváleno
686 Záhlaví unifikovaného názvu Dobrý den, chci vytvořit unifikovaný název ke knize The bazaar of bad dreams (v originále) od Stephena Kinga. V databázi autorit NK jsem našla pouze unifikovaný název české... 130, 240 XXX Schváleno
784 Dotaz byl smazán (nejednalo se o řešení katalogizačního problému). XXX Schváleno
412 kniha má na titulní straně napsáno, že se jedná o druhé vydání původně publikováno v roce 2003 pod názvem Collateralized debt obligations and structured finance druhé vydání se jmenuje Structured fina... 240, 250, 580, 787 XXX Schváleno
104 Jaký je kód země vydání pro neidentifikovatelnou zemi vydání? Návrh řešení: Dle American National Standards Institute Country Code List: ISO 3166-1993 (E) je to kód ZZ. 008/15-17, 044 XXX Schváleno
46 Tři různé práce T.G. Masaryka v jedné publikaci, z nichž každá má v tiráži uvedeno jiné vydání (např. Česká otázka, 9. vyd., Krize české ... , 7. vyd. atd.) Jak provést zápis v poli "Vydání", případně... 250, 500 XXX Schváleno
252 Chtěla bych se zeptat, jak správně katalogizovat normy, kde najít vzorové příklady, případně další doporučení. XXX Schváleno
385 Zápis neznámého data vydání, zápis copyrightu, údaje o tisku 260 $c XXX Schváleno
677 Jakým způsobem se v záznamu zapisuje informace, že se jedná o rukopis? (Které pole je zde náhradou za dřívější zápis v poli 245 v podpoli $h?) Myšleno nikoli jako starý rukopis, ale jako zdroj nepubl... 245, 264, 340 XXX Schváleno
74 Jak zapsat v UNIMARCu souběžnou další názvovou informaci pokud se nevyskytuje žádný souběžný název? Příklad hlavního pramene popisu: PRAHA mapa centra plan of city centre Plan des Stadtzentrum... XXX Schváleno
265 Hodnota kódu pro záznamy na nižší než minimální úrovni - případě s rozlišením, zda byly údaje ověřeny v NA či nikoli LDR XXX Schváleno
736 Zapisují se podle pravidel RDA názvy v hranatých závorkách včetně těch závorek, když jsou tak v dokumentu opravdu uvedeny, či je v tomto případě vhodné je něčím nahradit, aby nedošlo k omylu, že tam t... 245, 505 XXX Schváleno
114 Zápis místa vydání a jména nakladatele/vydavatele: v pramenech popisu pro oblast nakladatelských údajů je uvedeno pouze jméno korporace, jehož součástí je místní jméno: a) gramaticky spojené se jménem... 260 $a, $b, 928 XXX Schváleno
57 Jak postupovat při zápisu "zavináče", tedy "at" v oblasti údajů o názvu apod. Konkrétně např. Snídaně se st@rou nebo Messi@h. Pro zápis v Gizmo notaci není znak uveden, spíše zakázán. V systému T Seri... 245, 500 XXX Schváleno
450 Na titulní straně je nápsáno: Collection M. P. Botkine (Sbírka M. P. Botkina). Kniha obsahuje fotografie sbirky umeleckych predmetu, kterou sesbiral zminěny rusky malíř (neni jejich autorem) . Na titu... 600, 700 XXX Schváleno
455 V souvislosti se změnou zápisu edic řešíme konverzi z pole 440 do 490 a 830 (MARC 21). Máme zájem postupovat stejně jako NK ČR a některé další knihovny , které již konverzi provedly. Vyhovuje nám použ... 440, 490, 800, 810, ... XXX Schváleno
338 Prosím, jaký používat kód pro zemi výroby (vydání) "Evropská unie"? v ISO 3166 jsem nenalezla (možná špatně hledám). Děkuji 008/15-17, 044 XXX Schváleno
325 Údaj o odpovědnosti je převzat z jiného pramene popisu než z hlavního. Jaký je správný zápis? [Jan Adam ... [et al.]] nebo [Jan Adam ... et al.] - [autoři Richard Anderson ... [et al.] ; překlad David... 245 XXX Schváleno
352 XXX Schváleno
200 Jakým způsobem řešit autorství u katalogů výstav. Podle AACR a praxe NKP tvoří hlavní záhlaví jméno umělce v případě že jde o výstavu jedné osoby a název výstavy jako korporace v případě, že jde o výs... XXX Schváleno
837 Dobrý den, pokud přebíráme záznamy vytvořené podle pravidel AACR2, ale opravíme je podle stávajících pravidel RDA, má se změnit kód v LDR na pozici 18 z a na i? A má se u takto opravených záznamů rovn... LDR, 040 XXX Schváleno
782 Test databáze Návrh řešení: Test XXX Schváleno
549 V čečenštině (psané cyrilicí) se vyskytuje znak psaný jako svislá čára nebo velké „I" (v této podobě je i uprostřed slov). Jak ho přepisujeme do latinky? XXX Schváleno
471 Dobrý den, jaká je interpunkce v poli mezi podpoli s písmenkovým označením, a podpoli s číselným označením. Podle příkladů na LOC by měly být odděleny tečkou viz. 100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$... XXX Schváleno
508 Dobry den, chtela bych vas pozadat o radu, jakym zpusobem v unimarcu zapsat subedice. Pise se nazev subedice do samostatneho podpole (do jakeho), nebo se pise do podpole "a" ve tvaru "Nazev edice. Naz... XXX Schváleno
515 Při zpracování Jeruzalémské bible se vyskytl tento problém: SK ČR má jeden záznam pro 4 různá provedení (systémové číslo 004117701), ačkoli má každé vlastní ISBN. Podle dřívějších instrukcí jsme se do... XXX Schváleno
547 Mohu připsat jako duplikát k záznamu prvního vydání jeho dotisk, přestože v dotisku není uveden rok prvního vydání, tj. dle dotazu 23 by do jeho nakladatelských údajů patřilo datum vydání dotisku s do... XXX Schváleno
754 Jak uvést údaj o nakladateli 264 $b, pokud je v tiráži uvedeno: V roce 2019 vydal vlastním nákladem za přispění Kraje Vysočina ing. Miloslav Werner. Bude uvedena celá formulace? A vynechává se titul p... 264 XXX Schváleno
835 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 829). XXX Schváleno
612 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 300 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
3 Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty). Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě... 490, 800 XXX Schváleno
383 Pod kým mám zapsat knihu. Na titulním listu je uveden pseudonym J. D. Robb. Autorkou je Nora Roberts - pod ní je zapsána většina jejích ostatních knih. Konkrétně se jedná o knihu Smrtící portrét (Colu... 100 XXX Schváleno
566 Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera). Návrh: S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke... XXX Schváleno
139 Kniha Sladký svět. Na titulním listě je uveden autor Ed McBain a Evan Hunter a název Sladký svět. Kniha obsahuje 2 díla - první - Snad ani krůpěj atd.,patří pod Huntera, druhá- Úderem osmé atd. patří ... XXX Schváleno
622 Dobrý den, v německých knihách je často uvedené jen X-Y Tausend. Jedná se o údaj o vydání? XXX Schváleno
643 Dobrý den, prosím, neexistují nějaká nová pravidla pro přepis ruštiny do češtiny? Někteří vyučující z katedry ruštiny při spolupráci s knihovnou přepisují písmeno "ž" jako "zh". Děkuji XXX Schváleno
492 Jaký je rozdíl mezi bibliografií a bibliografickými odkazy tj. kdy se používá poznámka Obsahuje bibliografii/bibliografie a kdy poznámka Obsahuje bibliografické odkazy. 504 XXX Schváleno
12 Používání obecných kvalifikátorů v korporativním záhlaví XXX Schváleno
668 Dobrý den, v dodatku z roku 2013 MARC21 Bibliografický formát, který NKP vydala 2014, jsem našla, že v poli 020 $a$q$c nejsou použity závorky ani dvojtečka, takže by záznam dle dodatku měl vypadat tak... XXX Schváleno
706 Číslo svazku v názvu, nebo v $n. Dotaz navazuje na podobný předchozí, dotaz č. 417. Kdy považujeme číslo svazku za "nedílnou součást názvu"(vyjma případů učebnic a skript)? Viz příklady ze souborného ... 245 $n, 505 XXX Schváleno
679 Dobrý den. Při zpracování souboru Poselství papeže Jana Pavla II, vydávaných většinou Českou biskupskou konferencí, vyvstal problém, jaké záhlaví pro autora zvolit, zda pole 100 nebo 110. Vydává je pa... 100, 110, 700, 710 XXX Schváleno
737 Zůstává stále v platnosti řešení v dotazu 646? Podle nové definice v RDA (Glossary) za obálku považujeme přední i zadní stranu. XXX Schváleno
669 Jaký kód země pro Činu máme používat "cc" nebo "ch"? 008, 044 XXX Schváleno
621 Dobrý den, na titulní stráně mám uvedené jen "kolektiv autorů". Soupis autorů je na rubu titulního listu. Dohledáváme, či nedohledáváme autory? 245, 100, 700 XXX Schváleno
459 Pole 245 hodnota druhého indikátoru (vyloučení znaků z řazení) v případě, že název začína hranatanou závorkou. Příklady: 245 0? $a[Album skotských písní] 245 0? $a[The EU programme "Sapard" in the Cze... 245 XXX Schváleno
794 Problém se zapisováním autorů u rozhovorů. Koho zapsat v knize rozhovorů do pole 100 jako hlavního autora, pokud je na titulním listě jako první uveden dotazovatel a teprve pak dotazovaný. Podle řešen... XXX Schváleno
514 Dobrý den, jak se správně zapisuje v názvu dokumentu uvedená zkratka n. p.? (S mezerou - n. p., bez mezery - n.p., nebo tak, jak je uvedeno v hlavním prameni popisu?) 245 XXX Schváleno