Dotaz #566

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 04. 2013
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova latina, velká písmena
Komentáře šlo přidávat do 19. dubna 2013

Charakteristika problému

Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera).

Návrh:
S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke katalogizaci č. 69 a navrhuji postupovat v souladu s Internetovou jazykovou příručkou, kapitola Pravopis - velká písmena - výrobky, odrůdy, plemena (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=192) cituji "S malým písmenem se píšou nevyšlechtěné odrůdy rostlin: přeslička rolní, měsíček lékařský atp. Latinské názvy se píšou u prvního slova s velkým písmenem: Exuisetum arvense = přeslička rolní, Calendula officinalis = měsíček lékařský. Stejný způsob psaní platí i o názvech živočichů: včela medonosná (lat. Apis melifera), rys ostrovid (lat. Lynx lynx)." + "Binomické jméno se vždy píše latinsky, případně je vždy přeloženo do latiny. ... První písmeno názvu rodu se píše vždy velké a první písmeno druhového jména vždy malé, i kdyby bylo odvozeno z vlastního jména. ... V češtině se první písmeno rodového jména píše malé; první písmeno druhového jména se píše malé kromě případu, kdy je odvozeno od vlastního jména osob. Tedy Tachyglossus aculeatus – ježura australská, ale Equus przewalskii – kůň Převalského." viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_%C4%8D%C3%ADst_taxobox

Rozhodnutí o řešení

Revize 8.12.2023. Platné i pro pravidla RDA.

Při zápisu českých a latinských rodových a druhových jmen rostlin a živočichů výrazů se řídíme Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR, kapitola Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=192

   

Návrh řešení

Souhlasíme s návrhem v dotazu

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena