Dotaz #383

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 05. 2008
MARC 21 100
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. května 2008

Charakteristika problému

Pod kým mám zapsat knihu. Na titulním listu je uveden pseudonym J. D. Robb. Autorkou je Nora Roberts - pod ní je zapsána většina jejích ostatních knih. Konkrétně se jedná o knihu Smrtící portrét (Columbus 2008). V autoritách jsou uvedena v záhlaví obě jména.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Návrh řešení

Autorka Nora Roberts (nar. 1950-) je současná autorka*, která používá ve svých dílech několik pseudonymů.

Podle pravidla 22.2B3 AACR2R - "pokud současný autor používá více než jeden pseudonym nebo své skutečné jméno a jeden či více pseudonymů, použijte jako základ záhlaví pro každé dílo jméno, které je uvedeno v popisovaném díle".
Definice současného autora byla převzata podle interpretace Library of Congress v tomto smyslu:
*Za současného autora považujte všechny žijící autory a autory, kteří zemřeli v době po 31. prosinci 1900.
V případě pochybností nepovažujte osobu za současného autora.

Je-li tedy v popisovaném díle uvedeno jako jméno autora J.D. Robb (jeden z používaných pseudonymů), hlavní záhlaví bude vytvořeno pro jeho jméno; analogicky, pokud bude kniha vydána pod skutečným jménem autorky, v bibliografickém záznamu bude hlavní záhlaví pod jejím skutečným jménem.

*Viz Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : osobní jména. Praha : Národní knihovna, 2006. s. 23 (Standardizace ; č. 28)

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena