Dotaz #657

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 09. 2016
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. února 2017

Charakteristika problému

Nakladel u elektronických verzí knih. Situace: Máte stará tištěná skripta, která chcete nově vydat elektronicky. Dáte je firmě, která je převede do nové podoby, např. PDF, a vystaví je webovém portále, který ona firma spravuje z vašeho pvěření. 1) Kdo je nakladatel elektronické verze, jestliže firma neudělá žádnou úpravu, pouze převod textu do PDF? 2) Kdo je nakladatel elektronické verze, jestliže firma udělá editorské úpravy (např. nové uspořádání tabulek, drobné opravy apod.)? 3) Kdo je nakladatel elektronické verze, jestliže firma přidá do skript nové prvky, kupř. interaktivní animace, videa nebo testy? 4) Kdo je nakladatel elektronické verze, jestliže firma pouze zveřejňuje PDF dodané třetí stranou?

Rozhodnutí o řešení

Při popisu můžeme vycházet z kapitoly RDA 2.2.2.3.2, která u online zdrojů doporučuje řídit se v první řadě informacemi v textové části, a až pokud nejsou, použít informace z připojených metadat.
Pokud jde o přesnou kopii dokumentu a text titulní strany není nijak upraven, aby zohlednil nový způsob zveřejnění, měly by se tedy použít informace z titulní stránky.

ALE: pokud došlo v elektronické podobě zdroje oproti originálu k nějaké změně, měli bychom považovat za datum vydání rok, kdy byla vyrobena reprodukce, a údaj o originálním vydání uvést v poznámce a v kódovaných údajích.
V poli 008 u roku vydání by kódem pro typ data/publikační status bylo „r“, za ním by následovalo datum reprodukce (zde tedy elektronické verze) a na druhém místě datum původní (papírové) verze.
V poli 264 by bylo uvedeno datum reprodukce.
V poli 534 by se zapsal údaj o původním vydání.

Vzhledem k množství možných variant způsobu publikování takovýchto zdrojů je nutno počítat s tím, že konečné rozhodnutí o způsobu popisu bude často záležet i na úsudku katalogizátora.

   

Návrh řešení

Při publikování elektronické podoby těchto zdrojů by rozhodně bylo vhodné (i kdyby se jednalo o přesnou kopii) přizpůsobit přinejmenším tiráž - s uvedením nového data vydání a nového nakladatele/distributora a zejména s nově přiděleným ISBN, který by publikace v elektronické podobě měla dostat.
Jak potom takový dokument vypadá, to můžeme vidět na volně přístupných elektronických publikacích zveřejněných na webu Městské knihovny v Praze nebo Filozofické fakulty UK.

----------------------------

Při popisu můžeme vycházet z kapitoly RDA 2.2.2.3.2, která u online zdrojů doporučuje řídit se v první řadě informacemi v textové části, a až pokud nejsou, použít informace z připojených metadat.
Pokud jde o přesnou kopii dokumentu a text titulní strany není nijak upraven, aby zohlednil nový způsob zveřejnění, měly by se tedy použít informace z titulní stránky.

ALE: pokud došlo v elektronické podobě zdroje oproti originálu k nějaké změně, mělo by se to zohlednit v poznámce a v kódovaných údajích (zejména v poli 008 u roku vydání).

   

Komentáře

Co bod 3)? Elektronická skripta; jenom titulní strana, žádná metadata, s rokem vydání např. 1980; uvnitř jsou k původnímu textu přidané interaktivní animace, tedy jasná modifikace oproti roku 1980, kterou původní nakladatel nemohl přidat. V tomhle případě by bylo uvedení údajů z titulní strany do katalogu pro čtenáře silně zavádějící. Jak by se "ALE" mělo v 008 nejlépe projevit, r, nebo t u data vydání? U nás v Portaru musí sedět datum v 264 v 008, jinak to vypadá dost divně.
01. 02. 2017 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena