Dotaz #253

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 18. 05. 2005
MARC 21 310
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. června 2005

Charakteristika problému

Který výraz se má používat pro zapsání roční periodicity u pokračujících zdrojů: ročenka nebo 1x ročně?

Návrh řešení:
Navrhuji přednostně používat výraz 1x ročně, protože výraz ročenka vždy přesně neodpovídá typu popsaného zdroje. Ročenka je spíše typ publikace než vyjádření doby peridicity.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Vzhledem k rozšiřujícímu se záběru zpracovávaných pokračujících zdrojů (např. publikací z pokračujících konferencí, veletrhů, festivalů, iterací atd.) doporučujeme používat pro vyjádření periodicity kromě dosud často používaného výrazu ročenka také výraz "1x ročně". Výraz 1 x ročně bude do budoucna preferován, ale u klasických ročenek lze výraz "ročenka" i nadále používat.
Změny ani globální opravy není třeba zpětně provádět.

Návrh řešení

Jako pokračující zdroje je zpracováváno stále více různých typů dokumentů (např. publikace z pokračujících konferencí, veletrhů, festivalů atd.), které asi nelze charakterizovat jako ročenky. Protože jde v zásadě o vyjádření periodicity, doporučujeme v souladu se zpracováním pravých periodik používat i pro nepravá periodika výraz "1x ročně" namísto dosud často používaného výrazu ročenka.

Komentáře

V zásadě s návrhem a s vyjádřením odpovědného pracovníka souhlasím. Ale v AARC2R 12.7B1 je jako příklad uvedeno Ročenka. V interním materiálu NK ČR k periodicitě pole UNI 326 byl také v příkladech termín Ročenka. V záznamech NK u pravých periodik je tento termín používán. Proto jsme tento termín také důsledně používali. Případná změna znamená provést globální opravu, což u některých systémů je problém. Termín 1x ročně je uveden jako příklad pouze v manuálech MARCu.
19. 05. 2005 12:00
Souhlasím s vyjádřením odpovědného pracovníka, shoduje se s naší dosavadní praxí.
23. 05. 2005 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka, dube dobré, když budou rozlišeny ročenky pokračující zdroje. M. Pokorná
25. 05. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena