Dotaz #455

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 10. 2009
MARC 21 440, 490, 800, 810, 811, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. října 2009

Charakteristika problému

V souvislosti se změnou zápisu edic řešíme konverzi z pole 440 do 490 a 830 (MARC 21). Máme zájem postupovat stejně jako NK ČR a některé další knihovny , které již konverzi provedly. Vyhovuje nám použitý zápis v poli 830, který je jednodušší a pro uživatele srozumitelnější, než zápis podle návodu z originálu manuálu MARC 21 (viz. Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 18.5.2009). Prosíme o radu, jak postupovat.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při této KONVERZI se převádějí údaje z pole 440 do dvou polí:
        - do pole 490 (= popisný údaj, slouží pro zobrazení v bibliografickém
           záznamu; údaj zapsaný v poli 490 se zobrazí na konci záznamu
           v závorkách)
        - do pole 830 (= selekční údaj, slouží pro vyhledávání)
Totéž doporučení obsahuje i citovaný manuál MARC 21, v němž je přesně specifikováno, která podpole se kam převádějí (viz Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 18.5.2009, bod 4 ).

Popisujeme-li nový dokument, vždy zapíšeme název edice jednou do pole 490 a podruhé do pole 800, 810, 811 nebo 830 s přihlédnutím k pravidlům AACR2R a k českým interpretacím (viz např. dotazy 3, 270, 320, 363, 384).

U konverze z pole 440 nelze převádět název edice do polí 800, 810 a 811.

Pokud byl údaj při původní katalogizaci správně zapsán, neměl by ani být důvod k jeho převedení jinam než do polí 490 a 830.

Návrh řešení

Při této KONVERZI se převádějí údaje z pole 440 do dvou polí:
    - do pole 490 (slouží pro zobrazení v bibliografickém záznamu; údaj
     zapsaný v poli 490 se zobrazí na konci záznamu v závorkách)
    - do pole 830 (= selekční údaj, slouží pro vyhledávání)
Totéž doporučení obsahuje i citovaný manuál MARC 21, v němž je přesně specifikováno, která podpole se kam převádějí (viz Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 18.5.2009, bod 4 ).

Popisujeme-li nový dokument, vždy zapíšeme název edice jednou do pole 490 a podruhé do pole 800, 810, 811 nebo 830 s přihlédnutím k pravidlům AACR2R a k českým interpretacím (viz např. dotazy 3, 270, 320, 363, 384).

U konverze z pole 440 nelze převádět název edice do polí 800, 810 a 811.

Pokud byl údaj při původní katalogizaci správně zapsán, neměl by ani být důvod k jeho převedení jinam než do polí 490 a 830.

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím jen bych možná doplnila "- do pole 490 (= POPISNÝ ÚDAJ, slouží pro zobrazeni ...)"
28. 10. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena