Dotaz #547

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 06. 2012
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. června 2012

Charakteristika problému

Mohu připsat jako duplikát k záznamu prvního vydání jeho dotisk, přestože v dotisku není uveden rok prvního vydání, tj. dle dotazu 23 by do jeho nakladatelských údajů patřilo datum vydání dotisku s dodatkem "dotisk". Nebo musím v tomto případě založit nový záznam? Vyskytuje se velmi často u rozmnožených textů agentury Dilia, kde je i dle překlepů a oprav patrné, že se jedná o rozmnoženinu téhož.

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Pokud je jednoznačné, že se jedná o dotisk, a máme-li záznam prvního vydání, je možné exemplář připsat jako dotisk k témuž záznamu.
Bližší informace k popisu dotisků viz dotaz 23 a pravidla 1.2D3 a 2.2D1

   

Návrh řešení

Pokud je jednoznačné, že se jedná o dotisk, a máme-li záznam prvního vydání, je možné exemplář připsat jako dotisk k témuž záznamu.

Komentáře

Dotisk nás vždycky učili katalogizovat jako nový záznam. Souhlasím však s tím, pokud jsou údaje stejné, anebo je prokazatelné, že se jedná o znovu vydání téhož, myslím, že je možné připsat jej k danému vydání.
15. 06. 2012 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena